Gepubliceerd op 13-08-19 | Categorie: Vacatures

Vacature voor de Raad van Toezicht van Ergotherapie Nederland

De Raad van Toezicht zoekt per november 2019 een nieuw collega lid die wil bijdragen aan de verdere doorontwikkeling van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.
De vacature is vacant in verband met het aflopen van de zittingstermijn van ons lid Joan Verhoef. Benoeming vindt plaats door de Algemene Ledenvergadering (ALV) op voordracht van de Raad van Toezicht.

Ergotherapie Nederland, de vereniging van en voor ergotherapeuten, kent enthousiaste en betrokken leden. Belangrijke doelstellingen van de vereniging zijn de verdere ontwikkeling van de ergotherapie en het behartigen van de belangen van de leden alsmede van zaken die het maatschappelijk belang van ergotherapie betreffen.

De Raad van Toezicht is vanuit de statutaire rol betrokken bij actuele onderwerpen die spelen in de vereniging, het bureau en het werkveld. Wij denken, samen met de bestuurder, proactief na over de doorontwikkeling en noodzakelijke focus van de vereniging: wat zijn de vragen van de komende jaren, waar willen we als beroepsgroep en vereniging dan staan en welke inzet is er nodig om effectief en welke inzet is er nodig om daar effectief en duurzaam aan te werken. Verder vervult de Raad van Toezicht de werkgeversfunctie ten aanzien van het bestuur.

De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar. Ook wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd om de strategie uit te werken. Daarnaast wordt twee keer per jaar de ALV bijgewoond.
Om een diverse samenstelling te behouden gaat de voorkeur uit naar een ondernemende kandidaat die:

  • wil bijdragen aan de verdere doorontwikkeling van de beroepsvereniging ergotherapie
  • een achtergrond heeft als praktiserend ergotherapeut in de eerstelijns zorg
  • zicht heeft op de actuele ontwikkelingen van het zorgveld
  • lid is van Ergotherapie Nederland

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Puijk, voorzitter Raad van Toezicht, te bereiken op telefoonnummer 06 52656672 en Anna Koel, te bereiken op telefoonnummer 06 21157666.
Als u interesse heeft, ontvangen wij graag uw motivatiebrief met curriculum vitae. Dit kan gestuurd worden naar hpuijk@gmail.com. U kunt reageren tot uiterlijk 13 september.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Tags: , , , ,Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑