Verenigingsdoelen

Verenigingsdoelen Ergotherapie Nederland

Ergotherapie Nederland (EN) is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten in Nederland. Samen met haar leden zorgt Ergotherapie Nederland dat de kwaliteit van ergotherapie verder verbetert en behouden blijft. Daarnaast zetten wij ons in om de bekendheid van het beroep te versterken.

De algemene doelen van Ergotherapie Nederland zijn:

 • Het ontwikkelen en bevorderen van het toepassen van ergotherapie.
 • Het behartigen van zaken die het maatschappelijk belang van ergotherapie betreffen.
 • Het behartigen van zaken die het belang van het beroep van de ergotherapeut aangaan.
 • Het behartigen van de belangen van de vereniging.

De andere statutaire taken van Ergotherapie Nederland, kwaliteitsontwikkeling en sociaal economische belangenbehartiging, zijn onlosmakelijk met het hoofddoel verbonden.

De vereniging verwerkelijkt haar doelen zonder winstoogmerk onder meer door:

 • Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten.
 • Het instellen van werkgroepen en andere organen.
 • Het stimuleren en aanbieden van vormen van permanente educatie.
 • Leden betrekken bij de vereniging en bij haar activiteiten, producten en diensten.
 • Het uitgeven van Ergotherapie Magazine.
 • De organisatie van een jaarlijks congres.
 • Het samenwerken met aanverwante beroepsorganisatie en cliëntenorganisaties.
 • Vertegenwoordiging in adviesorganen.
 • Public affairs.
 • Door middel van onderhandelingen te komen tot overeenkomsten zoals collectieve arbeidsovereenkomsten.

Wilt u lid worden? Klik dan hier voor meer informatie.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑