Gepubliceerd op 05-10-17 | Categorie: Vereniging

Verkiezing leden Raad van Toezicht

Vanwege het verstrijken van de reguliere zittingstijd van de leden van de Raad van Toezicht, mevr. J. Verhoef (portefeuille onderwijs en opleiding) en mevr. A. Koel-Wardenaar (portefeuille financiën) komen twee zetels vacant. Conform art. 13 lid 4 en 5 van de statuten kunnen beide leden nog eenmaal 2 jaar plaats nemen in de RvT. Beide leden hebben aangegeven herkiesbaar te zijn voor de duur van 2 jaar.

Indien één van de leden van Ergotherapie Nederland zich verkiesbaar wil stellen voor één van de twee posten, dan kunt u zich melden bij en@ergotherapie.nl  o.v.v. kandidaat RvT. Uw kandidaatstelling dient u in met een motivatiebrief en uw CV. De termijn waar op u zich kandidaat kunt stellen sluit op 3 november 2017 om 17.00 uur.

Tags:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑