Home » Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen en tarieven

 

Vergoeding

Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer als u een aanvullende verzekering heeft. Vraag uw zorgverzekeraar of bekijk het overzicht.

Geen verwijsbrief nodig

U kunt altijd direct een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft niet eerst langs de huisarts. Dat mag wel, maar een verwijsbrief is niet nodig (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in de polisvoorwaarden).

Tarieven

De tarieven van de zorgverzekeraars voor ergotherapeutische behandelingen 2020 tijdens de coronacrisis zijn bekend. Ook de telefonische zitting is hieraan toegevoegd.

U kunt de e-mailadressen van zorginkoop gebruiken voor het afsluiten van contracten, maar bijvoorbeeld ook het aangeven van bezwaren rondom tarieven.

Deze voorwaarden gelden voor 2020.