Voor wie is ergotherapie bedoeld?

Voor wie is ergotherapie bedoeld? Ergotherapie Nederland

Ergotherapie is paramedische zorg, net als oefentherapie of logopedie. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Zo helpen ergotherapeuten kinderen die door een probleem in de oog/hand coördinatie moeite hebben met schrijven. Maar ook mensen met beginnende dementie worden door ergotherapeuten getraind om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven leven.

De ergotherapeut start met het bespreken van de problemen van de cliënt. Ergotherapie is zorg op maat; zorg die afgestemd wordt op de wensen van de cliënt. De ergotherapeut gaat dus na wat de cliënt belangrijk vindt. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteiten om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn.

De ergotherapeut:

  • Adviseert en begeleidt bij barrières in dagelijkse activiteiten
  • Denkt mee over de keuze en verdeling van activiteiten in de dag
  • Geeft voorlichting aan mantelzorgers en naaste betrokkenen

De verschillende aandachtsgebieden/werkvelden van de ergotherapeut zijn:

– Revalidatie
– Kind & jeugd
– GGZ
– Ouderen (verpleeghuizen)
– WMO gemeenten
– Verstandelijk gehandicapten
– Handtherapie

___________________________________________________________________________________


Wat is kinderergotherapie?
Kinderergotherapeuten werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die een verminderde participatie in het dagelijks en maatschappelijk leven ervaren door:

  1. lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking;
  2. leer-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen;
  3. belemmeringen in hun sociale of fysieke omgeving.

Informatie voor ouders
Wanneer uw kind moeite heeft met het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals: aankleden, brood smeren of bestek hanteren, schrijven en knutselen, fietsen of spelen, zitten, aan/uitkleden en veters strikken, kunt u terecht bij een kinderergotherapeut. Daarnaast is advies en begeleiding bij het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen zoals een kinderstoel, buggy, fietsvoorziening of woningaanpassing mogelijk.

De hulpvraag vormt het uitgangspunt en uw kind staat hierbij centraal. De kinderergotherapeut werkt samen met verschillende zorgverleners en organisaties, om een zo optimaal mogelijk resultaat voor uw kind te bereiken.

De kinderergotherapeut onderzoekt waar de problemen vandaan komen, ondersteunt het kind in het verbeteren van zijn handelen en adviseert eventueel de omgeving van het kind. Doel is dat het kind optimaal kan functioneren en om kan gaan met zijn belemmeringen en gebruik kan maken van zijn sterke kanten. Hierdoor kan uw kind bij de gewone dagelijkse activiteiten weer mee doen en wordt zijn zelfstandigheid vergroot.

De kinderergotherapeuten, aangesloten bij Ketp Nederland streven gezamenlijk naar het leveren van kwalitatief goede kinderergotherapie.

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑