Voor wie is ergotherapie bedoeld?

Voor wie is ergotherapie bedoeld? Ergotherapie Nederland

 

Voor wie is ergotherapie?

De ergotherapeut adviseert en traint mensen die moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten als gevolg van onder andere:

 • Dementie
 • Niet aangeboren hersenletsel
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom
 • Chronische pijn
 • Spierziekten
 • Neurologische aandoeningen
 • Handletsels
 • Reuma
 • Verstandelijke beperking
 • Psychiatrische aandoeningen
 • Ouderdomsklachten
 • Burn-out / depressie
 • Vertraagde ontwikkeling bij kinderen

De leeftijd van cliënten loopt erg uiteen. Ergotherapeuten begeleiden zowel kinderen, volwassenen als ouderen. Zij zijn werkzaam in onder andere ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, instellingen, scholen, vanuit een eerstelijns praktijk of bij de gemeente.

De ergotherapeut:

 • Adviseert en begeleidt bij barrières in dagelijkse activiteiten
 • Denkt mee over de keuze en verdeling van activiteiten in de dag
 • Geeft voorlichting aan mantelzorgers en naaste betrokkenen

De verschillende aandachtsgebieden/werkvelden van de ergotherapeut zijn:

– Revalidatie
– Kind & jeugd
– GGZ
– Ouderen (verpleeghuizen)
– WMO gemeenten
– Verstandelijk gehandicapten
– Handtherapie

_________________________________________________________________________


Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑