Arbeidsmarktonderzoek

Arbeidsmarktonderzoek Ergotherapie Nederland

In 2011 is er een uitgebreide peiling gehouden onder werkzame ergotherapeuten. Het rapport bevat onder meer gegevens over het aantal ergotherapeuten, de in- en uitstroom, de leeftijdsopbouw, het werkveld, de omvang van de werkzaamheden en het aantal werkplekken. Maar u vindt in dit arbeidsmarktonderzoek ook informatie over het aantal zelfstandige praktijken, de geografische spreiding, het aantal werkzoekende ergotherapeuten, het toekomstperspectief van onze branche en dergelijke.  Het onderzoek is uitgevoerd door het Nivel.

U kunt hier het onderzoek van 2014 en het onderzoek van 2011 downloaden.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑