Collectieve belangenbehartiging

Collectieve belangenbehartiging Ergotherapie Nederland

Wist u dat Ergotherapie Nederland verantwoordelijk is voor het overleg over cao’s en arbeidsvoorwaarden van de ergotherapeuten in loondienst? Dus ook voor uw cao? Ergotherapie Nederland vormt samen met een aantal andere beroepsorganisaties de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ). Directeur Bestuurder Theo van der Bom maakt deel uit van het bestuur van de FBZ. Ergotherapie Nederland verzorgt de collectieve belangenbehartiging voor haar leden, waarvan het arbeidsvoorwaardelijke deel via de FBZ wordt gedaan.

De FBZ onderhandelt namens Ergotherapie Nederland over de diverse cao’s in de zorg. Dit gebeurt voor de leden van Ergotherapie Nederland die werken in loondienst en belang hebben bij een van die cao’s. De FBZ werkt daarbij samen met de collega-vakbonden, zoals de Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en NU’91. Uw lidmaatschap van Ergotherapie Nederland is hierdoor te vergelijken met het lidmaatschap van een vakbond.

Naast het (cao-)overleg op landelijk niveau, wordt ook op instellingsniveau overleg gevoerd met werkgevers over de personele gevolgen van fusies en reorganisaties. Zo wordt bijvoorbeeld. met werkgevers onderhandeld over een sociaal plan, indien nodig.

De FBZ heeft ook regelmatig contact met de ondernemingsraden voor uitwisseling van informatie. Ook neemt Ergotherapie Nederland via de FBZ deel aan overleg over pensioenen, functiewaarderingssystemen en arbeidsmarktfondsen.

Egotherapie Nederland is er dus duidelijk voor uw belangen!  Voor meer informatie over de verschillende cao’s in de zorg kunt u terecht op de website van de FBZ.

Klik HIER voor de meest recente cao’s.

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑