DTE

DTE Ergotherapie Nederland

Directe Toegang Ergotherapie
Cliënten kunnen zonder verwijsbrief van de huisarts naar de ergotherapeut. Dat heeft de minister van VWS op 7 december 2010 in een brief aan de Tweede Kamer besloten. Deze directe toegankelijkheid is een belangrijke erkenning van de kwaliteit van de ergotherapie in Nederland.
Ergotherapie Nederland, de beroepsvereniging van ergotherapeuten in Nederland, heeft de afgelopen jaren veel ergotherapeuten geschoold om direct toegankelijk te zijn. De zorgverzekeraars stellen deze scholing verplicht voor vergoeding.

Zonder verwijsbrief van de huisarts naar de ergotherapeut
Ergotherapie zit in de basis ziektekostenverzekering. 10 behandelingen door de ergotherapeut worden vergoed. Cliënten hoeven daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig (tenzij de verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden).

Zie ook:
Cursus DTE

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑