Criteria specialistenregister

Criteria specialistenregister Ergotherapie Nederland

Algemene criteria voor de ergotherapie specialistenregisters

Criterium 1e registratie in specialistenregister
Algemene voorwaarden

 

1. U heeft minimaal 3 jaar werkervaring als ergotherapeut
2. U staat kwaliteit-geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici(KP) door een actuele herregistratie

Werkervaring
minimaal 1600 uur in 3 tot 5 jaar (gelijk aan eisen KP). Werkervaring betreft cliëntgerichte werkzaamheden in het betreffende specialisme.
 Bij- en nascholing*

(minimaal aantal punten)

A.   Verplicht deel
B.    Vrije keuzedeel: aantoonbaar relevant voor de specialisatie
 

Bijdrage aan ontwikkeling specialisatie middels specialisatie-gerelateerde activiteiten*

Minimaal 15 punten te behalen met het leveren van een specialisatie-gerelateerde bijdrage aan de verdere ontwikkeling van (de kwaliteit van) het specialisme (bijdrage kan ook ontwikkeld zijn binnen de specialisten opleiding), volgens de criteria die genoemd zijn bij het KP:

· Presentaties
· Publicaties
· Deelname aan specialisme-gerelateerde commissies, vak- of werkgroepen
· Betalend Lidmaatschap specialistische (beroeps)vereniging
· Participatie Onderzoek
· (deelname) Ontwikkelen landelijke richtlijnen/protocollen
· (deelname) Ontwikkelen Kwaliteitsinstrumenten of zorginnovaties
· Profilering
· Ontwikkelen van scholing
· Geven van scholing
· Begeleiding stagiaires van specialisme-opleiding

*In overleg met de desbetreffende specialisatie-werkgroep en het werkveld wordt vastgesteld wat specialisatie-gerelateerd is, welke scholing verplicht en relevant is en wat het minimaal aantal punten is dat behaald moet worden. 

Criteria:
Specialisatie Hand-ergotherapie
Specialisatie Kinderergotherapie

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑