Criteria specialistenregister

Criteria specialistenregister Ergotherapie Nederland

Algemene criteria voor de ergotherapie specialistenregisters

Criterium 1e registratie in specialistenregister
Algemene voorwaarden

 

1. U heeft minimaal 3 jaar werkervaring als ergotherapeut
2. U staat kwaliteit-geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici(KP) door een actuele herregistratie

Werkervaring
minimaal 1600 uur in 3 tot 5 jaar (gelijk aan eisen KP). Werkervaring betreft cliëntgerichte werkzaamheden in het betreffende specialisme.
 Bij- en nascholing*

(minimaal aantal punten)

A.   Verplicht deel
B.    Vrije keuzedeel: aantoonbaar relevant voor de specialisatie
 

Bijdrage aan ontwikkeling specialisatie middels specialisatie-gerelateerde activiteiten*

Minimaal 15 punten te behalen met het leveren van een specialisatie-gerelateerde bijdrage aan de verdere ontwikkeling van (de kwaliteit van) het specialisme (bijdrage kan ook ontwikkeld zijn binnen de specialisten opleiding), volgens de criteria die genoemd zijn bij het KP:

· Presentaties
· Publicaties
· Deelname aan specialisme-gerelateerde commissies, vak- of werkgroepen
· Betalend Lidmaatschap specialistische (beroeps)vereniging
· Participatie Onderzoek
· (deelname) Ontwikkelen landelijke richtlijnen/protocollen
· (deelname) Ontwikkelen Kwaliteitsinstrumenten of zorginnovaties
· Profilering
· Ontwikkelen van scholing
· Geven van scholing
· Begeleiding stagiaires van specialisme-opleiding

*In overleg met de desbetreffende specialisatie-werkgroep en het werkveld wordt vastgesteld wat specialisatie-gerelateerd is, welke scholing verplicht en relevant is en wat het minimaal aantal punten is dat behaald moet worden. 

Criteria:
Specialisatie Hand-ergotherapie
Specialisatie kinderergotherapie

Werkwijze activeren specialisten dossier in het Kwaliteitsregister

Op de website van het kwaliteitsregister is de werkwijze van het specialisten dossier te vinden, onder het item “bijzonderheden” op de “EN beroepenpagina”

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑