Criteria specialistenregister

Criteria specialistenregister Ergotherapie Nederland

Algemene criteria voor de ergotherapie specialistenregisters

Criterium 1e registratie in specialistenregister
Algemene voorwaarden

 

1.       U heeft minimaal 3 jaar werkervaring als ergotherapeut
2.       U staat kwaliteit-geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici(KP) door een actuele herregistratie

Werkervaring
minimaal 1600 uur in 3 tot 5 jaar (gelijk aan eisen KP). Werkervaring betreft cliëntgerichte werkzaamheden in het betreffende specialisme.
 Bij- en nascholing*

(minimaal aantal punten)

A.   Verplicht deel
B.    Vrije keuzedeel: aantoonbaar relevant voor de specialisatie
 

Bijdrage aan ontwikkeling specialisatie middels specialisatie-gerelateerde activiteiten*

Minimaal 20 punten te behalen met het leveren van een specialisatie-gerelateerde bijdrage aan de verdere ontwikkeling van (de kwaliteit van) het specialisme (bijdrage kan ook ontwikkeld zijn binnen de specialisten opleiding), volgens de criteria die genoemd zijn bij het KP:

·       Presentaties
·       Publicaties
·       Deelname aan specialisme-gerelateerde commissies, vak- of werkgroepen
·       Betalend Lidmaatschap specialistische (beroeps)vereniging
·       Participatie Onderzoek
·       (deelname) Ontwikkelen landelijke richtlijnen/protocollen
·       (deelname) Ontwikkelen Kwaliteitsinstrumenten of zorginnovaties
·       Profilering
·       Ontwikkelen van scholing
·       Geven van scholing
·       Begeleiding stagiaires van specialisme-opleiding

*In overleg met de desbetreffende specialisatie-werkgroep en het werkveld wordt vastgesteld wat specialisatie-gerelateerd is, welke scholing verplicht en relevant is en wat het minimaal aantal punten is dat behaald moet worden.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑