Geschillencommissie

Geschillencommissie Ergotherapie Nederland

Geschillencommissie (Wkkgz)

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgprofessionals verplicht op grond van de Wkkgz, zich aan te sluiten bij een zogenaamde Geschillencommissie. De beroepsverenigingen die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) zoals EN, hebben de stichting KP gevraagd de uitvoering van de Wkkgz op te pakken ten behoeve van de zorgverleners die tot een van de aangesloten beroepsverenigingen behoren en die geregistreerd zijn in het KP (diploma en kwaliteit geregistreerd). De benodigde regelingen, nodig voor de uitvoering, zijn gerealiseerd. Wat betekent dit nu voor u en voor uw cliënten?

Leden gratis aangesloten bij geschillencommissie
De Wkkgz heeft vastgelegd dat de kosten van uitvoering voor rekening komen van de zorgverleners. Ergotherapie Nederland, die deelneemt in het KP, neemt deze kosten voor haar rekening voor de  leden. Ook niet leden, behorende tot een van de beroepsverenigingen, kunnen deelnemen. De niet-leden moeten zich ook aanmelden via EN en de jaarlijkse kosten bedragen daarvoor € 175,-.

Reglementen klachten- en geschillenprocedure
Voor zowel de klachtenprocedure als de geschillenprocedure is een reglement opgesteld (en voor geschillen ook erkend door VWS) die u aantreft op de site www.klachtenloketparamedici.nl en op deze pagina. In deze reglementen is beschreven wat er van u wordt verwacht en welke stappen de patiënten/cliënten kunnen/moeten nemen.

Reglement geschillencommissie paramedici
Reglement klachtafhandeling paramedici

Cliënteninformatie
Voor u is het in ieder geval van belang dat u er voor zorgt dat de cliënten geïnformeerd worden over de mogelijkheid van klacht en geschil en waar zij nadere informatie kunnen vinden. Op de site www.klachtenloketparamedici.nl treft u een uitwerking voor de patiënten/cliënten aan. Ook wordt er vanuit EN een speciale cliëntenflyer ontwikkeld. Deze volgt zo snel mogelijk.
Ook is de positie van de klachtenfunctionaris voor de afhandeling van klachten van belang en wordt de klachtenprocedure afgerond met een beslissing van u over wat u doet met de klacht.

Concept versie cliëntenfolder (basisinformatie): Informatie voor de cliënt

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑