Kwaliteitshandboek praktijk

Kwaliteitshandboek praktijk Ergotherapie Nederland

In een kwaliteitshandboek wordt het kwaliteitsbeleid vastgelegd en wordt het kwaliteitssysteem van uw organisatie beschreven (organisatiestructuur, procedures, processen en middelen). Bijgaand format voor een kwaliteitshandboek kunt u gebruiken als kapstok voor uw kwaliteitsbeleid. Een kwaliteitshandboek is een middel om de kwaliteit van uw ergotherapie praktijk te verbeteren, te bewaken en tevens inzichtelijk te maken. Met een kwaliteitshandboek kunt u het kwaliteitsbeleid van uw praktijk kenbaar maken aan derden, zoals het Kwaliteitsregister Paramedici, zorgverzekeraars, huisartsen en andere samenwerkingspartners.

Het format voor een kwaliteitshandboek bestaat uit vier delen:

Deel 1: Inleiding en gebruiksaanwijzing format kwaliteitshandboek
Dit gedeelte is bestemd voor diegene die het format in gaat vullen. Het is niet de bedoeling dat u de inleiding mee stuurt naar derden.

Deel 2: Format kwaliteitshandboek
Dit is het gedeelte dat door u ingevuld en bewerkt dient te worden om zo een persoonlijk kwaliteitshandboek voor uw praktijk op te stellen. Dit kwaliteitshandboek kan aan derden verstrekt worden.

Deel 3: Bijlagen format kwaliteitshandboek
Dit deel bevat alle bijlagen waar in deel 2 naar verwezen wordt. Desgewenst kunt u de bijlagen meesturen naar derden.

Deel 4: Literatuurlijst format kwaliteitshandboek
In dit deel staan per hoofdstuk en bijbehorende bijlage(n), de bronnen vermeld die zijn gebruikt bij het opstellen van dat betreffende hoofdstuk. De literatuurlijst kunt u raadplegen voor extra informatie.

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑