Modelovereenkomst

Modelovereenkomst Ergotherapie Nederland

De Verklaring arbeidsrelaties (VAR) is per 1 mei 2016 niet meer van toepassing. Een goedgekeurde modelovereenkomst komt daarvoor in de plaats. De Belastingdienst beoordeelt voortaan vooraf overeenkomsten voor praktijkmedewerking en praktijkwaarneming tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Werkt u volgens een goedgekeurde modelovereenkomst, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.

Wat was de VAR ook alweer?
De VAR was de beschikking waarmee de Belastingdienst een opdrachtnemer (de zzp’er) al dan niet – in beginsel – als zelfstandige kwalificeert. Een beschikking waarmee u als opdrachtgever (praktijkhouder) vooraf weet of u loonheffing en sociale premies moet inhouden.

Overgangsregeling voor u als zzp’er
Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt een implementatietermijn. Die is bedoeld om opdrachtgevers en –nemers de gelegenheid te geven om hun werkwijze aan te passen aan de beoogde werkwijze zoals omschreven in de goedgekeurde modelovereenkomst. De fiscus houdt dan wel toezicht, maar neemt in principe geen ‘repressieve’ handhavingsmaatregelen, lees: naheffingen, inclusief rente en boetes.
Voor zzp’ers en hun opdrachtgevers geldt tot 1 mei 2017 wel een inspanningsverplichting: zij moeten beiden actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat de zzp’er niet in loondienst werkt. Dat doen zij bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn. Een gebrek aan aantoonbare inspanningen kan dus wel leiden tot ‘repressieve handhaving’

Modelovereenkomsten 
Wij adviseren u dan ook om met de goedgekeurde modelovereenkomsten te (gaan) werken. I.s.m. de VvAA, KNGF en PPN heeft Ergotherapie Nederland deze modelovereenkomsten opgesteld en ze zijn ondertussen door de belastingdienst goedgekeurd en gepubliceerd.

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑