Vergoedingen zorgverzekeraars

Vergoedingen zorgverzekeraars Ergotherapie Nederland

De tarieven en voorwaarden 2019 van de zorgverzekeraars voor ergotherapeutische behandelingen treft u onderstaand aan.

U kunt de e-mailadressen van zorginkoop gebruiken voor het afsluiten van contracten, maar bijvoorbeeld ook het aangeven van bezwaren rondom tarieven.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑