VIM

VIM Ergotherapie Nederland

Wkkgz: vanaf 1 juli 2016 is de VIM van kracht voor alle zorgaanbieders

Per 1 januari 2016 is de Wkkgz in werking getreden. Het doel van deze wet is dat iedereen ‘goede zorg’ krijgt. Een van de nieuwe bepalingen is de VIM (‘Veilig incidenten melden’). Vanaf 1 juli 2016 is het voor alle zorgaanbieders verplicht dat zij intern veilig onzorgvuldigheden en incidenten kunnen melden.

Om te voldoen aan deze wet per 1 juli, stelt Ergotherapie Nederland een meldformulier ter beschikking aan de leden en een protocol voor in de praktijk. Bovendien verkennen we de mogelijkheden om in PPN-verband een gezamenlijke deal te sluiten voor een VIM-systeem.

Goed om te weten: de gegevens in een VIM-systeem, bijvoorbeeld naar de diepere oorzaken van een (bijna) incident, zijn niet openbaar. Deze mogen niet opgevraagd worden door de IGZ of gebruikte in civiele, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedures. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mag het OM gegevens opvragen.

Meer weten? Lees dan de handreiking Wkkgz ‘leren van incidenten’ voor kleine aanbieders, opgesteld door het ministerie van VWS.

De visgraatmethode en Sacmatrix zijn extra bijlagen die horen bij het protocol.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑