Gepubliceerd op 20-09-18 | Categorie:

Training ‘Meer impact van je houdingsanalyse en –advies met het DAM-h© model’ (2-daagse cursus)

Vergroot de impact van je houdinganalyse en -advies met het DAM-h© model

Je wilt de houding van je cliënt steunen of verbeteren. Maar waarop baseer je je advies voor een therapie, hulpmiddel of een voorziening? Wat is realistisch?
En hoe maak je aannemelijk dat je aanpak ‘werkt’?
Veel ergotherapeuten en paramedici lopen tegen deze vragen aan. Het analysemodel voor houdingen DAM-h© van Frank Kerkhof geeft antwoorden en richtingen.

In samenwerking met Frank Kerkhof organiseert de ErgoAcademie de 2-daagse training ‘Meer impact van je houdingsanalyse en –advies met het DAM-h© model’.

Waarom deze cursus?
Er bestaat nog geen eenduidige werkwijze voor de analyse van (statische) houdingen als staan, zitten en liggen. Ook bestaat er nog geen model dat een relatie legt met omgevingsfactoren en persoonlijke factoren. Dat is jammer. Want wat zijn dan realistische doelen? En hoe maak je inzichtelijk dat je advies en je aanpak werkt? Het analysemodel voor houdingen DAM-h© van Frank Kerkhof reikt een systematisch en effectieve werkwijze aan.

Een houding die klachten oplevert of het handelen beperkt, staat niet op zichzelf. Er is altijd een relatie met de persoon en de omgeving, activiteiten, stoornissen en mechanische wetmatigheden als kracht, houding en balanspunt. In de cursus DAM-h© leer je systematisch een mechanische analyse te maken die ook inzichtelijk maakt welke oplossingen, stappen en keuzemomenten er zijn voor behandelaar, de cliënt en zijn omgeving.

Je opbrengst

  • Met het analysemodel voor houdingen DAM-h© van Frank Kerkhof krijg je een systematische en effectieve werkwijze aangereikt. Dat geeft je houdingsanalyse meer gewicht en kwaliteit.
  • Voor cliënten, ouders/verzorgers, direct betrokkenen, collega-behandelaars en zorgverzekeraars maak je met DAM-h© beter inzichtelijk welke argumentatie er ligt onder je analyse en advies voor behandeling, instructie, voorlichting, hulpmiddel of voorziening. Dit vergroot de kans op draagvlak, therapietrouw, vergoeding en effectiviteit van door jou ingezette therapieën en behandelstrategieën.
  • Je betreedt de voorhoede. Er is veel wetenschappelijke literatuur en praktijkkennis over goede houdingen, maar systematische analyse vindt nog nauwelijks plaats. DAM-h© gaat hiervoor de norm stellen.
  • Met het denk- en redeneermodel van DAM-h© en werkformulieren ben je in staat je cliënten een systematische analyse te geven van hun houdingen. Dat is een analyse die zowel rekening houdt met omgevingsfactoren en persoonlijke factoren als met oplossingen, stappen en keuzemomenten die er zijn vanuit de persoon, de omgeving, activiteiten, stoornissen en mechanische wetmatigheden.
  • Het DAM-h© kan breed toegepast worden voor alle leeftijdsgroepen met vraagstellingen vanuit uiteenlopende aandoeningen / stoornissen.

Over Frank Kerkhof
Frank Kerkhof is (Kinder-)ergotherapeut met praktijken in Arnhem en Velp en behandelaar ondersteunde communicatie (OC) bij Stichting MILO. Voorheen heeft Frank werkervaring opgedaan vanuit een revalidatiecentrum, detachering in een specialistisch verpleeghuis, de GGD voor indicatiestellingen WMO en vanuit een bedrijf als adviseur en ontwikkelaar van (Kinder-)hulp- middelen. Frank is ook werktuigbouwkundige.

In het door hem ontwikkelde analysemodel voor houdingen DAM-h© komen veel van zijn ervaringen samen die hiermee een aanvulling zijn voor ergotherapie en zorgtechnologie.

Programma
De cursus DAM-h© beslaat twee dagen.
Tijdens de eerste dag staat het theoretisch kader centraal. De tweede dag is vooral praktisch en is gericht op het bespreken van gerichte casuïstiek op basis van een huiswerkopdracht.
De totale studiebelasting wordt geschat op 12 uur en accreditatie wordt aangevraagd.

Data DAM-h najaar 2019
Woensdag 13 november 2019 (10:00-17:00)
Woensdag 11 december 2019 (13:00-17:00)

Tijden

Eerste dag: 10.00 uur – 17.00 uur (6 studie-uren)
Huiswerkopdracht: (2 studie-uren)
Tweede dag: 13.00 uur – 17.00 uur (4 studie-uren)

Locatie
Cursuslocatie:  Ergotherapie Nederland, Orteliuslaan 750, 3528 BB te Utrecht.

Accreditatie & bewijs van deelname
De accreditatie voor deze cursus is 12.5 punten. De deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Kosten

Leden: € 345,-
Niet-leden: € 395,-

Inclusief BTW, cursusmateriaal, uitgebreide catering en gratis uitrijkaart P+R Papendorp.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmelden
Inschrijven is niet meer mogelijk. De cursus zit vol.

Tags:Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑