Over Ergotherapie Nederland

Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging van en voor ergotherapeuten en komt op voor hun belangen. Samen met onze leden behouden en verbeteren we de kwaliteit van ergotherapie. Dat doen we door:

 • organiseren van scholing, congressen en bijeenkomsten
 • delen van kennis en informatie via het ergotherapie magazine, het kennisplatform op info.ergotherapie.nl en de nieuwsbrief
 • beroepsontwikkeling en professionalisering via adviesraden, commissies en werkgroepen
 • lobbyen bij politieke organisaties en zorgverzekeringen
 • samenwerken met andere beroepsorganisaties binnen het Paramedisch Platform Nederland (PPN)
 • initiatief nemen voor wetenschappelijk onderzoek 
 • ontwikkelen van richtlijnen
 • het vervullen van een vakbondfunctie
 • geven van juridisch advies en hulp

Beroepsprofilering

Ergotherapie Nederland zet zich in om de bekendheid van het beroep ergotherapie te versterken. Dat doen we door:

 • inzetten van externe communicatiekanalen (website en social media)
 • ontwikkelen van campagnes richting een breder publiek (online en offline)
 • PR-materialen beschikbaar stellen aan ergotherapeuten
 • profilering naar politieke organisaties en andere zorgprofessionals

Op deze website vind je informatie over de producten en diensten van Ergotherapie Nederland. Prijzen en andere informatie op de website onder voorbehoud van typefouten. Heb je een vraag over de dienstverlening van EN en kan je de informatie niet op de website vinden, stuur dan een mail naar EN@ergotherapie.nl. Gaat het over scholing? Stuur dan een mail naar ergoacademie@ergotherapie.nl