Wat houdt een behandeling in

Door: Ergotherapie Nederland

Ergotherapie vindt niet alleen in de behandelruimte van de ergotherapeut plaats. Vaak komt de ergotherapeut naar de plek waar de problemen zich voordoen. Bijvoorbeeld thuis, op het werk of op school.

Behandeling, training en advies

De ergotherapeut zoekt samen met de cliënt naar een oplossing voor het probleem. Het doel is ervoor te zorgen dat de cliënt activiteiten weer met plezier kan uitvoeren, met ondersteuning en begeleiding van de ergotherapeut. Dit kan worden bereikt door:

  • oefenen
  • leren op een andere manier een activiteit uit te voeren
  • het inzetten van een hulpmiddel
  • het aanpassen van een activiteit of de omgeving
  • geven van voorlichting aan mantelzorgers en naaste familie en vrienden

Ergotherapie is zorg op maat

De ergotherapeut gaat eerst in gesprek met een cliënt over wat voor de cliënt echt belangrijk is. Daarna observeert de ergotherapeut de dagelijkse activiteiten van de cliënt. Zo brengt de ergotherapeut in kaart wat de beperkingen en de mogelijkheden zijn.

Samenwerken met andere zorgverleners

Als het nodig is werkt de ergotherapeut samen met andere zorgverleners. Zoals:

  • huisarts
  • fysiotherapeut
  • oefentherapeut
  • logopedist
  • diëtist

Ook kan de wijkverpleegkundige, verpleegkundige of de gemeente betrokken worden bij de hulpvraag.