Wat houdt een behandeling met ergotherapie in

Door: Ergotherapie Nederland

Ergotherapie vindt niet alleen plaats in de behandelruimte van de ergotherapeut. Vaak komt de ergotherapeut juist naar de plek waar de problemen zich voordoen. Bijvoorbeeld thuis, op het werk of op school.

Behandeling, training en advies

Samen met de cliënt zoekt de ergotherapeut naar een oplossing voor het probleem. Zodat dat de cliënt activiteiten weer met plezier kan uitvoeren, met ondersteuning en begeleiding van de ergotherapeut.

De behandeling kan bestaan uit:

  • oefenen
  • leren op een andere manier een activiteit uit te voeren
  • het gebruik van een hulpmiddel
  • het aanpassen van een activiteit of de omgeving
  • geven van voorlichting aan mantelzorgers en naaste familie en vrienden

Ergotherapie is zorg op maat

De ergotherapeut gaat eerst in gesprek met een cliënt over wat écht belangrijk is voor hem of haar. Daarna bekijkt de ergotherapeut de dagelijkse activiteiten van de cliënt. Zo brengt de ergotherapeut in kaart wat een cliënt goed en minder goed kan. En welke mogelijkheden er zijn.

Samenwerken met andere zorgverleners

Als het nodig is, werkt de ergotherapeut samen met andere zorgverleners. Zoals:

  • huisarts
  • fysiotherapeut
  • oefentherapeut
  • logopedist
  • diëtist

Ook kan de ergotherapeut een wijkverpleegkundige, verpleegkundige of de gemeente bij het probleem betrekken.