Dit is ergotherapie

Door: Ergotherapie Nederland

Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving. Als mensen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn. Een ergotherapeut kijkt vooral naar wat iemand nog wél kan.

Dagelijkse activiteiten uitvoeren

De ergotherapeut adviseert en traint op zo’n manier zodat de cliënt zijn dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf uit kan voeren. Bij dagelijkse activiteiten kun je denken aan: jezelf wassen en aankleden, eten klaarmaken, stofzuigen, fietsen, werken, huiswerk maken, sporten, biljarten en spelen.

De behandeling

De behandeling kan bestaan uit:

 • oefenen
 • leren op een andere manier een activiteit uit te voeren
 • het inzetten van een hulpmiddel
 • het aanpassen van een activiteit of de omgeving
 • geven van voorlichting aan mantelzorgers en naaste familie en vrienden

Waar werkt een ergotherapeut

Ergotherapeuten werken onder andere in:

 • ergotherapiepraktijken
 • ziekenhuizen
 • verpleeghuizen
 • revalidatiecentra
 • psychiatrische instellingen
 • gehandicaptenzorg
 • re-integratie instellingen
 • scholen