Vergoeding voor ergotherapie

Door: Ergotherapie Nederland

Vergoeding

Iedereen heeft recht op ergotherapie. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoedt wordt vanuit de basisverzekering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer als u een aanvullende verzekering heeft. Vraag uw zorgverzekeraar of bekijk het overzicht.

Geen verwijsbrief nodig

U kunt altijd direct een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft niet eerst langs de huisarts. Dat mag wel, maar een verwijsbrief is niet nodig (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in de polisvoorwaarden).