Home » Vergoedingen en tarieven

Vergoeding voor ergotherapie

 

Vergoeding

Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer als u een aanvullende verzekering heeft. Vraag uw zorgverzekeraar of bekijk het overzicht.

Geen verwijsbrief nodig

U kunt altijd direct een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft niet eerst langs de huisarts. Dat mag wel, maar een verwijsbrief is niet nodig (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in de polisvoorwaarden).