Vergoeding voor ergotherapie

Door: Ergotherapie Nederland

Iedereen heeft recht op ergotherapie. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat je per kalenderjaar 10 uur ergotherapie vergoed krijgt vanuit de basisverzekering.

Aanvullende verzekering

Heb je een aanvullende verzekering? Dan vergoeden sommige verzekeraars meer. Neem contact op met je zorgverzekeraar of bekijk dit overzicht om te zien of jouw verzekering meer uren vergoed.

Geen verwijsbrief nodig

 Je kunt meteen een afspraak maken met een ergotherapeut. Je hoeft niet eerst langs de huisarts. Een verwijsbrief is niet nodig, tenzij jouw verzekeraar dit anders omschrijft in de polisvoorwaarden.