Inhoudelijk beleid en kwaliteit

Binnen Ergotherapie Nederland zijn adviesraden, commissies, overleggroepen en werkgroepen actief. Met al deze groepen werken we samen om tot producten te komen die ergotherapeuten ondersteunen en bij de uitoefening van het beroep. Deze ‘producten’ vinden de leden terug in de vorm van concrete handreikingen en richtlijnen, informatie op de website (kennisplatform), artikelen in het Ergotherapie Magazine en in de scholing van de Ergo Academie. Maar het gaat ook om minder tastbare activiteiten, zoals de profilering van het beroep en collectieve belangenbehartiging. We richten ons daarbij op de volgende drie pijlers:

  • het bevorderen en borgen van de deskundigheid van de beroepsgroep en de individuele ergotherapeut;
  • de vertegenwoordiging van ergotherapie in externe projecten en bij onze stakeholders;
  • activiteiten die voortkomen uit de BAPZ (Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg), in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Onderstaand een schematische weergave van de drie pijlers: