Home » Inhoudelijk beleid en kwaliteit

Inhoudelijk beleid en kwaliteit

Artikelen van beleid

Het inhoudelijk beleid en kwaliteit van Ergotherapie Nederland richt zich op drie aandachtsgebieden:

  • Bevorderen en borgen deskundigheid (individuele) ergotherapeut en beroepsgroep
  • (inhoudelijke) Vertegenwoordiging in externe projecten
  • Uitwerking Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg (BAPZ), kennisontwikkeling & onderzoek en wetenschap