Gepubliceerd op 17-07-18 | Categorie:

Scholing ‘De ergotherapeutische re-integratiecoach’

Binnen en buiten de geijkte kaders van de zorg liggen volop kansen. Nieuwe toepassingen van ergotherapie en nieuwe markten. Steeds meer ergotherapeuten houden zich bezig met vraagstukken rondom arbeid. Een vakgebied bij uitstek voor ondernemende en grensverleggende ergotherapeuten.

Meerwaarde
Ellen Weustink (Weustink&Partners), Natascha van Schaardenburgh (Bureau VolZin) zijn ergotherapeut en re-integratiespecialist.
In hun bedrijven begeleiden ergotherapeuten cliënten op het werk en bij terugkeer naar werk. Dagelijks ervaren zij dat de achtergrond als ergotherapeut van grote waarde is bij re-integratie, job coaching, duurzame inzetbaarheid en andere vragen rondom arbeid. Cliënten met een arbeidshandicap, zieke werknemers en werkgevers hebben baat bij hun insteek, gericht op creëren van mogelijkheden in beperkende omstandigheden. Ook Marly van Tuel (PASpast) merkt als arbeidsdeskundige de waarde van haar ergotherapeutische achtergrond bij haar analyses en advies.

Scholing
Al vele jaren trainen Ellen Weustink, Natascha van Schaardenburgh en Marly van Tuel met succes ergotherapeuten op het gebied van ergotherapie en arbeid.
Dit jaar wordt de volledig nieuwe scholing ‘De ergotherapeutische re-integratiecoach’ voor de tweede maal gegeven. Je leert de wereld van de re-integratie kennen en ontwikkelt mogelijkheden om daarbinnen actief te worden. Je leert wat jij als ergotherapeutische re-integratiecoach kunt doen bij het behoud van werk bij de eigen werkgever en bij het verkrijgen en behouden van werk bij een nieuwe werkgever. Daarnaast is er veel aandacht voor wet- en regelgeving.

Programma
De scholing is opgebouwd uit drie modules.
Module 1: Wet & regelgeving rondom arbeid. Duur: 1 dag.
Module 2: Behoud van werk bij eigen werkgever (1e spoor/jobcoaching). Duur: 1 dag en 2 halve dagen.
– Arbeidsassessment
– Opbouw in werk
– Aanvragen werkplekaanpassingen/voorzieningen
– Overleg werkgever/werknemer/andere betrokkenen
– Rapportages
– Financiering
– Toepassen wet & regelgeving
– Duurzame inzetbaarheid
– Matching/banenanalyse

Module 3: Verkrijgen en behouden van werk bij een andere werkgever (2e spoor, WGA- trajecten, UWV-trajecten, Participatiewet etc.).  Duur: 1 dag en 2 halve dagen.
– Werkervaringsplaatsen
– Netwerken, solliciteren en acquireren
– Rapportages
– Financiering
– Toepassen wet & regelgeving
– Matching/baan-analyse

Programma hele dag (dag 1, 2, 5 & 6)

09.00-09.30 Inloop & Ontvangst
09.30-12.30 * Inhoudelijk programma
12.30-13.30 Lunchpauze
13.30-16.30  * Inhoudelijk programma

* om 11:00 uur en 15:00 uur zal er een korte pauze zijn van 15 minuten

Programma halve dag (dag 3, 4 & 7)

12.30-13.00 Inloop & Ontvangst
13.00-16.30  * Inhoudelijk programma

* om 15:00 uur zal er een korte pauze zijn van 15 minuten

Cursusdata 2020/2021

Module 1

  • 23 september 2020 (hele dag, 9.30-16.30, inloop 9.00-9.30)

Module 2

  • 7 oktober 2020 (hele dag, 9.30-16.30, inloop 9.00-9.30)
  • 28 oktober 2020 (halve dag, 13.00-16.30, inloop 12.30-13.00)
  • 9 december 2020 (halve dag, 13.00-16.30, inloop 12.30-13.00)

Module 3

  • 13 januari 2021 (hele dag, 9.30-16:30, inloop 9.00-9.30)
  • 3 maart 2021 (hele dag, 9.30-16.30, inloop 9.00-9.30)
  • 7 april 2021 (halve dag, 13.00-16.30, inloop 12.30-13.00)

Locatie
De scholing ‘De ergotherapeutische re-integratiecoach’ zal plaatsvinden bij Ergotherapie Nederland, in gebouw ‘t Hart, Orteliuslaan 750 te Utrecht.

Let op: Parkeren onder het pand is niet toegestaan voor deelnemers. Locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer en u kunt een gratis uitrijkaart van P+R Papendorp ontvangen van ons.

Kosten deelname

Ledenprijs EN/EV:  € 2.295,-
Niet-leden: € 2.495,-


Inclusief scholingsmateriaal, catering en gratis parkeren P+R Papendorp.

Accreditatie
Deze scholing is geaccrediteerd voor 149,5 punten.

Certificering
Deelnemers ontvangen na afloop een deelname certificaat van de ErgoAcademie.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Aanmelden

Datum Cursus (verplicht)
]

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw privé-emailadres (verplicht)*

* Organisatie-email kan onze reactie-mail blokkeren waardoor u geen bevestiging ontvangt

Lidnummer EN / VE

Nummer kwaliteitsregister

Prijs (verplicht)

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)

Tags:Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑