Gepubliceerd op 23-09-18 | Categorie:

Startersdag voor paramedici

Na de succesvolle startersdagen van voorgaande jaren, organiseert de PPN (Paramedisch Platform Nederland) ook dit jaar in samenwerking met de VvAA weer de ‘Startersdag voor paramedici’ op zaterdag 28 september 2019 in Utrecht. De federatie PPN is in 2015 opgericht en bestaat ondertussen uit zes paramedische beroepsverenigingen: EN (ergotherapeuten), NVD (diëtisten), NVH (huidtherapeuten), NVLF (logopedisten), OVN (optometristen) en VvOCM (oefentherapeuten).

Studeer je bijna af en/of wil je in de eerstelijn aan de slag? Of werk je al enkele jaren in dienst als diëtist, ergotherapeut, huid- en oedeemtherapeut, logopedist, optometrist of oefentherapeut Cesar/Mensendieck en wil je voor jezelf beginnen? Kom dan naar de ‘Startersdag voor Paramedici’!

Wegwijs in de eerste lijn
Je maakt deze dag kennis met diverse aspecten van ondernemen in de eerstelijn. Via lezingen en workshops kom je te weten wat er in zo’n beginfase allemaal komt kijken op het gebied van administratie, contracten, wetgeving, financiën & juridische zaken, marketing & sociale media en registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast staat de multidisciplinaire samenwerking in de zorg centraal en hoe je dat kunt vormgeven vanuit een eigen praktijk.

Programma

9:00-9:30             Inloop & ontvangst deelnemers bij Gebouw ‘t Hart
9:30-9:40             Opening door dagvoorzitter & Introductie verenigingen PPN door dagvoorzitter
9:40-9:45             Introductie VvAA, door Monique Theunissen
9:45-10:15           Plenaire lezing ‘Kwaliteitsregister Paramedici’, door Lucielle van den Broek (KP)
Iedereen kan het register raadplegen. Als zorgverlener wil je jezelf blijven ontwikkelen en aan kwaliteit blijven werken. Hoe zorg je ervoor dat je kwaliteitsgeregistreerd blijft na het afronden van je opleiding? We laten zien met welke activiteiten je je kwaliteit en deskundigheid op peil houdt. We gaan in op de rol van het KP bij het transparant maken van de kwaliteit.

10:15-10:45        Plenaire lezing ‘Een eigen praktijk, is dat iets voor mij?’, door Eric van Haperen en Peter Rakké (VvAA)
Waar moet je allemaal aan denken als je als zelfstandige gaat beginnen? Past ondernemen bij jou? Verschil tussen dienstverband-eigenpraktijk. Als je dan die eigen praktijk wil beginnen, begin dan vooral met het maken van een ondernemersplan. Hoe doe je dat?

10:45-11:00        Korte pauze
11:00-11:15        Verplaatsen naar workshopronde 1
11:15-12:00        Workshops

 1. IPO, vormgeven aan je eigen ontwikkeling, door Thalita Smit (Smit & Cornelder)
  IPO, Individuele professionele ontwikkeling. Het is tegenwoordig steeds belangrijker om een lange termijn visie op uw therapeutisch handelen te hebben. Dat betekent keuzes maken, profileren en evalueren. Dit is niet alleen belangrijk voor uw eigen ontwikkeling, ook Het Kwaliteitsregister Paramedici vraagt om een goed geformuleerde reflectie op uw handelen met daarbij een concreet plan voor uw individuele professionele ontwikkeling (IPO). Maar in de waan van de dag is het lastig om achter uw computer te bedenken waar u over 5 jaar wilt staan, wat uw missie is en wat uw ontwikkelpunten zijn. U wilt waarschijnlijk gewoon cliënten behandelen. De IPO vraagt om een actieve houding ten aanzien van je bedrijfsvoering en persoonlijke ontwikkeling, in een cyclisch proces. Of je nu werknemer bent of zelfstandig ondernemer. We zijn allemaal dagelijks bezig met kwaliteitsmanagement, met het voortdurend verbeteren van onze kennis en vaardigheden, maar we zien dat niet altijd als een IPO. Vaak doen we dit namelijk onbewust, ad hoc en onsystematisch. Maak tijdens deze workshop kennis met het hoe, wat en waarom van het IPO.
 1. De financiële en fiscale aspecten van een eigen praktijk, door Peter Rakké (VvAA)
  Tijdens deze workshop komen onder andere onderwerpen aan de orde als; samenwerkingsvormen en met welke contracten krijg je te maken als zelfstandig ondernemer? Welke fiscale regelingen zijn er? Welke investeringen komen er op je af? Wat zijn de risico’s van zelfstandig ondernemerschap?
 1. Van administratie naar jaarrekening, door Eric van Haperen (VvAA)
  Het voeren van een goede administratie als zelfstandig ondernemer in de zorg is van groot belang. Daarnaast is het belangrijk om te weten wat er in een jaarrekening hoort te staan en inzicht te krijgen in ‘van bruto naar netto’. In deze workshop zal Eric van Haperen je meenemen in deze belangrijke onderdelen van het zelfstandig ondernemerschap.
 1. PPN Regionaal, door Boudewijn de Ridder + pilot kandidaten (PPN)
  Multidisciplinaire samenwerking  binnen de regio wordt steeds belangrijker. Boudewijn de Ridder  zal zijn ervaringen met het opzetten van regionale multidisciplinaire netwerken van de afgelopen twee jaar  met jou delen.

Tevens zal hij toelichten waarom samenwerking binnen de regio zo belangrijk is en waar je rekening mee dient te houden.

12:00-12:45        Lunchpauze
12:45-13:00        Verplaatsen naar workshopronde 2
13:00-13:45        Workshops

 1. Succesvol solliciteren, door Ina Giessen (VvAA)
  Hoe presenteer jij jezelf? Ontdek wat jou onderscheid van anderen en hoe je dit bij sollicitaties kunt inzetten. Jij bent straks onderwerp van gesprek bij een sollicitatie: weet wat je wilt en kunt en ook wat je niet kunt. Een workshop voor praktische tips en do’s en dont’s.
 1. Relevante wetgeving voor de startende praktijkhouder, door Esmée van der Linde (Jurist bij VvAA Rechtsbijstand)
  Deze workshop is een eerste kennismaking met de belangrijkste wetgeving die voor jou als starter van belang is: wat is de stand van zaken rondom de Wet DBA, wat betekent de Wkkgz voor jou. Niet alleen een opsomming, maar ook praktische handvaten en gelukkig heeft de beroepsorganisatie ook al een en ander voor jou geregeld.
 1. De financiële, juridische en fiscale aspecten van een eigen praktijk, door Peter Rakké (VvAA)
  Tijdens deze workshop komen onder andere onderwerpen aan de orde als; samenwerkingsvormen en met welke contacten krijg je te maken als zelfstandig ondernemer? Welke fiscale regelingen zijn er? Welke investeringen komen er op je af? Wat zijn de risico’s van zelfstandig ondernemerschap?
 1. Van administratie naar jaarrekening, door Eric van Haperen (VvAA)
  Het voeren van een goede administratie als zelfstandig ondernemer in de zorg is van groot belang. Daarnaast is het belangrijk om te weten wat er in een jaarrekening hoort te staan en inzicht te krijgen in ‘van bruto naar netto’. In deze workshop zal Eric van Haperen je meenemen in deze belangrijke onderdelen van het zelfstandig ondernemerschap.

13:45-14:00        Verplaatsen naar plenaire zaal
14:00-14:30        Plenaire lezing ‘Starter in de zorg? Regel eerst je AGB-code’, door Marcel de Rouw (Vektis)
Zorgaanbieders in Nederland hebben een AGB-registratie nodig om geleverde zorg te kunnen declareren. Bij elke registratie hoort een eigen unieke AGB-code. In alle administratieve processen binnen het zorgveld wordt deze AGB-code gebruikt als identificerende sleutel. Dat maakt het AGB-register het unieke bronregister in de zorg. Regel nu alvast je registratie, zodat je daar straks voordeel van hebt. Vektis beheert het AGB-register. Marcel de Rouw is productmanager van onder andere het AGB-register. Tijdens deze workshop deelt hij alle ins en outs over de AGB-registratie met je.

14:30-14:45        Korte pauze

14:45-15:30        Plenaire lezing ‘Succesvol presenteren en profileren op social media & website, door Helena Smit
Online zichtbaar zijn met je eigen praktijk is belangrijk. Steeds meer (potentiële) cliënten gebruiken social media en websites van praktijken om te bepalen of zij wel of niet een afspraak maken. Maar hoe zorg je ervoor dat je goed zichtbaar bent online? Welke social media zet je in? En hoe spreek je jouw ideale cliënt aan om juist bij jouw praktijk een afspraak te maken? Deze presentatie gaat hier verder op in. Helena Smit werkt met haar bedrijf Visibilitas aan (online) zichtbaarheid van bedrijven en projecten, onder andere in de gezondheidszorg.

15:30-16:15        Plenaire lezing ‘Persoonlijke kracht’, door Ina Giessen (VvAA)
                              Hoe presenteer jij jezelf? Ontdek wat jou onderscheid van anderen en hoe je dat in kunt zetten.

16:15-16:30        Afsluiting door dagvoorzitter PPN

16:30-17:00        Netwerkborrel

Locatie & datum
De ‘Startersdag voor paramedici’ vindt plaats op zaterdag 28 september 2019 van 9:30 tot 16:30 (inloop 9:00-9:30, netwerkborrel 16:30-17:00) bij gebouw ’t Hart (VvAA), Orteliuslaan 750 te Utrecht.

Kosten
Leden                                 € 55,-
Niet-leden                         € 85,-

Inclusief de ‘Startersgids’ en uitgebreide catering.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen nadien een bewijs van deelname.

Accreditatie
Accreditatie voor de ‘Startersdag voor paramedici’ is 5 punten.

Aanmelden
U kunt zich hieronder inschrijven voor de ‘Startersdag voor paramedici’. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. De digitale factuur wordt nagestuurd.

Datum Cursus (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Voornaam voluit (verplicht)

Overige voorletters

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer

Uw email (verplicht)

Beroepsgroep (verplicht)

Lidnummer EN/NVD/VvOCM/NVLF/NVH/OVN

Nummer kwaliteitsregister

Workshops kiezen:

Workshopronde 1

Workshopronde 2

Prijs (verplicht)

Ik ga akkoord met de cursusvoorwaarden (verplicht)

Tags: , , , , , ,Reacties zijn gesloten.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑