Artikelen Magazine

Artikelen Magazine Ergotherapie Nederland

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende nummers en artikelen van Ergotherapie Magazine.

Ergotherapie Magazine’ is een informerend, opiniërend, leesbaar en aantrekkelijk magazine. Het is niet alleen onmisbaar voor de (aankomend) ergotherapeut, maar ook voor mensen uit andere (para-) medische beroepen, mensen uit de verzekeringswereld, beleidsmakers en politici. De gehele reikwijdte van de ergotherapie wordt in het blad vanuit verschillende perspectieven belicht. Naast onder meer nieuwsberichten, achtergrondartikelen en interviews met vakgenoten of ‘stakeholders’, bevat het blad vooral beroepsinhoudelijke informatie en wetenschappelijk nieuws. Het blad verschijnt vanaf 2015 zes keer per jaar, waarvan drie keer met het katern Ergotherapie Wetenschap.

Informatie over abonnementen,  het inzenden van artikelen en adverteren vindt u hier.

Archief Ergotherapie Magazine

Ergotherapie Magazine 4-2019

Actiedag paramedici 3 juli 2019

Ergotherapie Wetenschap_ samen beslissen over doelen

Gezondheidsrecht

Hand ergotherapie internationaal congres

Internationaal interview Oekraine

Interview Stephanie von Helden

Spierziekte, goed zitten

Tussentreden

 

Ergotherapie Magazine 3-2019

Boekrecensie handboek-pijnrevalidatie


Chronische-pijn


Column-zorgtechnologie


Handschrift-verbinden-of-los


impressie_ESI-cursus


Internationaal_Mongolie


Interview Kelly-Martens


KP publiceren-en-presenteren


Levensloop-bestendig-wonen


Wie-is-wie


Zware-pijn


ReAttach

 

Ergotherapie Magazine 2-2019

Column Maud Graff


Ergotherapie Wetenschap participatie


Ergotherapie Wetenschap Zorgtechnologie


Internationaal nieuws


Internationaal Pakistan


Interview Steffy Stans


Jaarcongres


KP


Ledenonderzoek


Neuropatische pijn

 

Ergotherapie Magazine 1-2019

Inspiratie uit Amerika | Internationaal


ErgoAcademie | Impressie cursus AMPS


Interview Patricia Kannegieter | AKB winnaar


Intervisie psychiatrische problematiek


Kennisagenda


Kinderergotherapie Dierondersteunde therapie


KP


IKZORG | campagne VWS


Participatie


Zorgtechnologie

 

Ergotherapie Magazine 6-2018

Interview | Nelleke Nederkoorn, ergotherapeut met pensioen?


Kwaliteitsregister Paramedici | Kijken naar de toekomst


Internationaal | Interview Arlette Roorda, Dubai


Kinderergotherapie | Handschriftverbetering


Eerstelijn | Contractloos werken


Multidisciplinaire samenwerking | Thuis verder


Wereld Ergotherapie Dag | Actie en feest


Ergotherapie Wetenschap

 

Ergotherapie Magazine 5-2018

Artikel Nivel Arbeidsmarkt


Artikel Internationaal Nieuw-Zeeland


Column technologie


Internationaal nieuws


Interview Maud Graff


Jaarcongres


Kort Nieuws


KP


NLP


Artikel Slaapproblemen

 

Ergotherapie Magazine 4-2018

Artikel | Eerstelijnszorg


Artikel | Ergotherapie Wetenschap


Artikel | Handtherapie


Interview | Ongehinderd


Kort Nieuws


Artikel | KP


Artikel | Onzichtbare Cognitieve gevolgen


OTDay18


Artikel | Tabletgebruik bij kleuters en peuters

 

Ergotherapie Magazine 3-2018

Artikel | Body and mind


Column | technologie


Artikel | COPM


Artikel | Forensisch


Gedeelde besluitvorming


IB Suriname


Internationaal nieuws


Interview | OT-EU


Artikel | Koken met hersenletsel


Kort Nieuws


Artikel | KP


Artikel | Tentbed


Artikel | Zorgtechnologie Youcharge

 

Ergotherapie Magazine 2-2018

Interview | Bea van Bodegom


Kwaliteitsregister Paramedici | Bijdrage ontwikkeling beroep


EN Congres 2018 | Zichtbaar en onderscheidend


Positieve gezondheid | Vinden, samenwerken, versterken


Internationaal | Projecten in het buitenland


Behandeling | Inzichtsproblemen bij cognitieve stoornissen


Privacy | Vijf vragen over de AVG


Kinderen | ESI Evaluation of Social Interaction


Technologie | Zorgproducten ontwerpen


Ergotherapie Wetenschap

 

Ergotherapie Magazine 1-2018

Interview | Ramon Daniels over technologie


Kwaliteitsregister Paramedici | Bijdrage ontwikkeling beroep


EN Congres 2018 | Zichtbaar en onderscheidend


Internationaal | Studeren in het buitenland


EN HBO-afstudeerprijs | Winnaars en genomineerden 2017


Werkervaring | Startersbeurs voor beginnend ergotherapeut


Buitenland afstudeerproject | Kinderen leren eten in Nepal


Verpleegzorg | Ligt u lekker?


Psychiatrie | Cognitieve Rehabilitatietherapie

 

Ergotherapie Magazine 6-2017

Interview | Loek van der Heide promotie


Kwaliteitsregister Paramedici | Specialistenregister


Wereld Ergotherapie Dag | WED 2017


Richtlijnen | Nieuwe ergotherapie richtlijn MS


Internationaal | Werken in Canada


Historie | 60 jaar EN deel 6: 2007-2017


Interview | Theo van der Bom over de toekomst


Manifest ouderenzorg | Appèl


Ergotherapie Wetenschap EW6 | Vermoeidheid bij MS


Ergotherapie Wetenschap EW6 | Het matchen van wensen van wensen en behoeften met technologie

 

Ergotherapie Magazine 5-2017

Interview | Peter Buisman, Kwaliteitsregister Paramedici


Herintreden | Weer aan het werk als ergotherapeut


Arbeid | Voorzieningen


Internationaal | Werken in Japan


Internationaal | Nieuws


Historie | 60 jaar EN deel 5: 1997-2006


Chronische ziekten | Q-koorts


Arbeid Jongvolwassenen | Module ‘Aan het werk’


Media uitgelicht | Reablement Denemarken


E-learning | Korsakov


Meetinstrumenten | Neurostart Activiteitenmeter


Ergotherapie Magazine 4-2017


Interview | Yvonne Geerdink, promotie


Sociaal cognitieve hersentraining | ReAttach


REN | Noord Holland


Internationaal | Werken in België


Historie | 60 jaar EN deel 4: 1987-1996


Werkomgeving | Dynamisch werken


Ergotherapie en Wetenschap | Ergotherapie binnen letselschadezaken – kansrijk?


Ergotherapie en wetenschap | Getting a grip on handuse in unilateral cerebral palsy

 


Ergotherapie Magazine 3-2017


Interview | Pierre Seeuws


Column | Theo van der Bom


Dossier belicht | Whiplash Associated Disorder


REN | Noord


Zelfmanagement | I-ACT activeringsapp bij depressie


Historie | 60 jaar EN deel 3: 1967-1986


Vereniging | Bureau Ergotherapie Nederland (geen log-in vereist)


Eerste lijn | Position paper primary care


Internationaal | Werken in Australië


Internationaal | Nieuws


Maatschappij | Community Development Framework


Onderwijs | derde druk Ergovaardig

 


Ergotherapie Magazine 2-2017


Interview | Bouwstenen op weg naar werk


Feestelijk congres 60-jarig bestaan EN


Column | Theo van der Bom


WKKGZ | Aangepaste zzp-modelovereenkomst


Historie | 60 jaar EN deel 2: 1967-1976


Congresverslag | Europees Oncologie congres Amsterdam


Impressie | EDOMAH studiedag


COPM bij kinderen


Ergotherapie in het buitenland | Bonaire


ALS | Multidisciplinaire intake


Impressie | Ergotherapie bij psychische problematiek


Ergotherapie Wetenschap

 


Ergotherapie Magazine 1-2017


Interview | José Hensgens over de AMPS


REN | Brabant-Oost


Geriatrische revalidatie | Intake in verpleeghuis


Historie | 60 jaar EN deel 1: 1957-1966


Palliatieve zorg | Ergotherapie in de laatste levensfase


Terugblik | Wereld Ergotherapie Dag


Internationaal | Commissie Internationale Betrekkingen


Interview | Soemitro Poerbodipoero


Ergotherapeut in het buitenland | Tanzania


Ervaringsdeskundigheid | Stichting Hersenschudding


Jubileumcongres | Experts in DOEN

 


Ergotherapie Magazine 6-2016


Interview | Ton Satink


Spelenderwijs | Wat is een goede functionele taak?


Column | Theo van der Bom


Jubileumcongres | Experts in DOEN


Ergotherapie en Arbeid | Uitkeringen vanuit het UWV


Adviseren | Verbreding van corebusiness


Jaarlijkse wedstrijd | HBO afstudeerprijs 2016


Werkgroep | Lerend vermogen van mensen met dementie


Boekbespreking | Handboek Dwarslaesierevalidatie – De basis


Ergotherapie en Wetenschap | Zelfmanagement in de CVA


Ergotherapie en Wetenschap | Redeneren en verantwoorden


Ergotherapie en Wetenschap | Intermanuele transfer bij prothesetraining


Ergotherapie Magazine 5-2016


Interview | Ergotherapeuten zijn coaches in het doen


Leidraad | Samen arbeidsvraagstukken aanpakken


REN | Gelderland


Revalidatie | Niet rennen maar plannen


Ondersteuning | Herziene richtlijn valpreventie


Mantelzorg | Toolkit voor paramedici


Lectorale rede | Gewoon DOEN volgens Margo van Hartingsveldt


Levensloop | Luisteren naar levensverhalen


Scootmobiel | Samen werken aan mobiliteit


Post-HBO | Specialisatie Kinderergotherapeut van start


Ergotherapie Magazine 4-2016


Interview | Lucelle van de Ven over promotie en profilering


Congres | Verbinding op COTEC-ENOTHE


REN | Zuid-Holland


Ergotherapie en Arbeid | ”Het is geweldig als je ideeën werken”


Ontwikkeling | Een nieuw chronisch pijnmodel


Verkennend onderzoek | Verschil tussen vraag en aanbod


Promotie | Klinimetrie in de Handtherapie


Betrouwbaarheid en validiteit |QOP


Ergotherapie Magazine 3-2016


European Master | We versnellen het leerproces van de student


REN | Utrecht Flevoland


Zelfstandigheid | Verdwijnen VAR heeft grote impact


Lerend netwerk | GAOW: niet pamperen maar elkaar versterken


Commissie GGZ | Herstel van het gewone leven


Ergotherapie en Arbeid | Een leven lang blijven leren


Mijn Pad | Geef jongeren met complexe problemen een stem


Internationaal | Een kleurrijk gezelschap


Brandwonden | Genezing vergt een lange adem


Ergotherapie Magazine 2-2016


Interview | Mike van Heel over zijn praktijk en de beroepsorganisatie


Kwaliteitsnetwerk | Ketp en Ergotherapie Nederland bundelen de krachten


REN | Overijssel en Noordoostpolder


Ergotherapie en Arbeid | Interview met Ada Frans en de WIA-uitkering


Portret | Ingrid Sturkenboom


Promotie| Ergotherapie bij de ziekte van Parkinson


Ouderen met dementie | De kunst van het implementeren


Ergotherapie Magazine 1-2016


Portret | Jeannet Scheffer over een vak vol rijkdom


Na een beroerte | Tanden poetsen is ook therapie!


Stages | De studenten zijn de ambassadeurs van de ergotherapie

[Download niet gevonden]

Paramedisch Platform Nederland | We willen laten zien wat we kunnen


Thumbs up! | Behandeling CMC-I artrose


Commissie Arbeid | 2016… het jaar van Ergotherapie en Arbeid


Arbeid | Interview en wet- en regelgeving


Kwaliteit | EIS: kwaliteitsmanagement in het werk van de ergotherapeut


REN | Samenwerken in Limburg


Participatie | Ergotherapie en wijkteams?!


Ergotherapie Magazine 6-2015


Portret | Irmgard Odijk en Piet Fieret over Stoeli


Jaarcongres Ergotherapie 2015 | Ergotherapie heeft de toekomst!


Fotoverslag | Wereld Ergotherapie Dag 2015


Zitoplossing | Het nieuwe zitten


Richtlijn, tool en brochure | Ergotherapie na een CVA


Interview | Machteld Huber over positieve gezondheid


Promotie | Acties, uitdagingen en behoeften


Arbeidsmarkt | Nivel-onderzoek naar omvang, samenstelling en spreiding van de beroepsgroep


Ergotherapie Magazine 5-2015


Portret | Maud Graff: “Het begint en eindigt altije met een vraag van de patiënt”


Programma | Jaarcongres Ergotherapie 2015


Diagnostiek | Vier praktische stappen: Willen – Kunnen – Visualiseren – Dialoog


Onderzoek | Mentale belevingsaspecten van cliënten met een dwarslaesie


Diagnostiek | Pijndiagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking


Innovatie | Domotica is er voor iedereen


Ergotherapie Magazine 4-2015


Portret | Fieker Wermers over fietsen als hulpmiddel in de ergotherapie


Studie | Handelen in perspectief


Interventie | De Tree Theme Method


Ergotherapie Wetenschap | Welke meetinstrumenten gebruiken ergotherapeuten in de praktijk?


Ergotherapie Wetenschap | Interprofessioneel samenwerken


Ergotherapie Wetenschap | Verbeteren van arbeidsparticipatie van jongvolwassenen met lichamelijke beperkingen


Ergotherapie Magazine 3-2015


Portret | Sigrid Jansen, ergotherapeut en integratiecoach


CO-OP Approach | Oplossings- en handelingsgerichte interventie


Zelfmanagement serie | Deel 4: Werken aan doelen


Werkconferentie Ketp | Wij profileren


Eigen regie | Eigen regie in beeld gebracht


Praktijkcontexten | De praktijkcontext van de ergotherapeut beweegt mee


Opleiding | De studenten zijn onze ambassadeurs


Ergotherapie Magazine 2-2015


Portret | Margo van Hartingsveldt: Beter schrijven, meer zelfvertrouwen


Game on in neurorevalidatie | Spelletjes en applicaties


Zitwijs methodiek | Best passend rolstoel-recept


Gezondheidsprogramma | Gezond en actief ouder worden


Katern van Ergotherapie Wetenschap 1


Katern van Ergotherapie Wetenschap 2


Ergotherapie Magazine 1-2015


Resultaten kosten-batenstudie | Ergotherapie levert veel geld op


Langer thuis | ALS… wat dan?


E-Health en lifestyle monitoring | Technologie ten dienste van de zorg


Handorthesen bij reuma | Wat vindt de client ervan?


Netwerk | 1e REN Limburg groot succes!


Onderwijs en technologie | Dat kan (en moet) beter!


Innovatie | Omgevingsbediening vergroot zelfredzaamheid


Domotica | Langer thuis door slimme huizen


Ergotherapie Magazine 8-2014


Hoge maatschappelijke baten ergotherapie


76e ALV


Jaarcongres Ergotherapie 2014


Kansen In de eerstelijn


Portret Mariëlle Bartholomeus en Wilma Deliën


Ergotherapie Magazine 7-2014


Angst en stemmingsproblemen jongeren


Buurtzorg


Onderzoek Vision Restorative Therapy


Portret handergotherapeuten Karin Boeren Daan Wessing


Ergotherapie Magazine 6-2014


Hulpmiddelen in de zorg


Portret WMO-adviseur Maria Mattens


PRPP Network Group


Terugdringen vrijheidsbeperking


Jaarcongres EN 2014


Terugblik WFOT-congres Japan


Ergotherapie Magazine 5-2014


De rol van domotica


Portret Huizenga en Van Hees


Project Community garden


Richtlijn ergotherapie Erasmus Medisch Centrum


Verslag Startersdag


Vooruitblik Jaarcongres 2014


Zorgcoöperatie Hoogeloon

Ergotherapie Magazine 4-2014

De leden van de Raad van Toezicht


Opdrachtgevers voor kinderergotherapeuten


Arthur Warmer cao-onderhandelaar FBZ


Portret Maxime Delhez en Elise Draijer


Wisselwerking cliënt en zorgverlener


Ketp Nederland en de toekomst van de kinderergotherapie

Ergotherapie Magazine 3-2014
Zelfmanagement: de kracht van de cliënt
Portret Ergotherapeute Carlijn van Os
Terugkeer naar werk bij depressie
Interview PvdA-Tweede Kamerlid Otwin van Dijk

Ergotherapie Magazine 2-2014
19e Annual Meeting van ENOTHE
Portret Dineke van Sermondt over psychiatrie
Praktijkhuis Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek Cerebrale Parese (CP)
 Edwin van der Sar Foundation
Dé aspecten van zelfmanagement

Ergotherapie Magazine 1-2014
Levensloopinterviews chronische lichamelijke aandoening
Leergang De ergotherapeut als coach in de wijk
De nieuwe beroepscode
Beroepscompetenties ergotherapie
Profiel Specialisatie Hand-ergotherapeut
Portret Pieter van der Meer

Ergotherapie Magazine 8-2013
Werkgroep Ergotherapie en Chronische Pijn
Interview Jan de Vries (MEE Nederland)
Jaarcongres Ergotherapie 2013
Keukentafelgesprek binnen de Wmo
Portret Stephanie Saenger (COTEC)
Onderzoek eerstelijn

Ergotherapie Magazine 7-2013
Belevingstraining Simulator Into D’mentia
Beroepsprofiel Hand-ergotherapeut
Ergotherapie en anderstalige vrouwen
Portret Paula van Drie-Verschoor (Kwaliteitsregister)
Ergotherapie bij slechtzienden en blinden

Ergotherapie Magazine 6-2013
Portret Hanneke van Bruggen (ENOTHE)
Screening
Specialisatie Profiel Kinder-ergotherapeut
Implementeren hulpmiddelen
Interview professor Guus Schrijvers
Jaarcongres 2013

Ergotherapie Magazine 5-2013
Verslag Ergotherapie Studentencongres
Geheugentraining bij oudere migranten
Het Praktijkhuis
Interview Elien van der Wijst (Jeroen Bosch Ziekenhuis)
Mindfulness technieken in de ergotherapie

Ergotherapie Magazine 4-2013
Portret Jolien van den Houten (docent ergotherapie)
Onderzoek Light touch contact
Literatuuronderzoek kinder-ergotherapie
Introductie spel Voel-lotto
Groepsbijeenkomsten  dementerenden en mantelzorgers
Prestatiemodel zorg en persoonscertificatie ergotherapie

Ergotherapie Magazine 3-2013
Richtlijnen ergotherapie met COPD
Essay Disability studies and ergotherapie
Interview Heleen Kleinhout en Michelle van Berkel
Portret Ester Haver Droeze (letselschade)

Ergotherapie Magazine 2-2013
Portret Inge Huernink – Zentgraaff (zorginkoper)
Apps Ergotherapie
Interview Sander Taam
Onderzoek Ontwikkelingsstoel ADHD
Meetinstrument arm- en handvaardigheid na CVA
Poliklinisch cognitief behandelprogramma

Ergotherapie Magazine 1-2013
Casuïstiek sensorische informatieverwerking
Ergotherapeutische diagnostiek bij kinderen met SI-problemen
Zorgprogramma re-integratie met een bipolaire stoornis
Interview Anna Koel (zorgorganisatie Evian)
Portret Mickael Boulay (ontwerper)

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑