Accreditatie

Accreditatie Ergotherapie Nederland

Ergotherapie Nederland heeft samen met andere beroepsgroepen een systeem opgezet om de kwaliteit van de aangeboden scholing te toetsten. Ergotherapie Nederland organiseert zelf ook congressen, studiedagen en workshops onder de naam ErgoAcademie. Deze zijn gericht op de beroepsinhoud in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en het professioneel handelen van de ergotherapeut. Klik hier voor het aanbod.

ADAP
Ergotherapie Nederland zorgt niet voor de accreditatie. De Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) zorgt voor een onafhankelijk beoordeling van activiteiten. Informatie over de stichting, de procedures en de aanvraagformulieren voor accreditatie staan op www.accreditatie.nu.

Geaccrediteerde cursussen en studiedagen
De aanbieder van de scholing kan accreditatie aanvragen. De organisator zal cursisten informeren of de scholing geaccrediteerd is en op het bewijs van deelname vermelden dat de activiteit geaccrediteerd is. Op www.accreditatie.nu staat een lijst met alle geaccrediteerde scholingen.

Registratie kwaliteitsregister en (on)geaccrediteerde scholing
De scholing hoeft niet geaccrediteerd te zijn om punten op te leveren voor de registratie in het kwaliteitsregister. U kunt punten ontlenen aan alle scholingen die vakinhoudelijk voor een ergotherapeut relevant zijn en waarvan het niveau post-hbo is. Wel is in de criteria van 2005-2010 de eis opgenomen dat tenminste 40 punten (van de 160) behaald zijn met activiteiten die geaccrediteerd zijn.

Op dit moment is het alleen mogelijk om geaccrediteerde punten te behalen met scholing. De Stichting ADAP onderzoekt of ook andere activiteiten geaccrediteerd kunnen worden, zoals intercollegiaal overleg, stagebegeleiding of richtlijnontwikkeling.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑