Vakinhoudelijke documenten

Vakinhoudelijke documenten Ergotherapie Nederland

Er zijn veel soorten kwaliteitsinstrumenten. Onder dit begrip vallen onder andere (multidisciplinaire) richtlijnen, standaarden, protocollen, samenwerkingsafspraken, zorgstandaarden en productbeschrijvingen. Daarnaast kennen we instrumenten die gericht zijn op het verbeteren van de beroepsuitoefening. Alle begrippen hebben echter een gemeenschappelijk doel: het verbeteren van de zorg/dienst voor de cliënt via het formuleren van aanbevelingen en het maken van afspraken.
U treft hier de volgende informatie aan:

 

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑