Overzicht vergoedingen hulpmiddelen

Overzicht vergoedingen hulpmiddelen Ergotherapie Nederland

In het overzicht van de meest gebruikte hulpmiddelen en voorzieningen wordt aangegeven of deze vergoed wordt door de Gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)), de ziektekostenverzekeraar (Zorgverzekeringswet (Zvw)) of de instelling (algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)). U kunt het meest recente overzicht hier downloaden.

Tags:

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑