Welke richtlijnen zijn er voor de ergotherapie

Welke richtlijnen zijn er voor de ergotherapie Ergotherapie Nederland

De commissie Richtlijnen heeft een inventarisatie gemaakt van landelijke richtlijnen die voor de ergotherapie relevant zijn. Deze zijn beoordeeld door de commissie op bruikbaarheid en relevantie voor de beroepsgroep. Daarnaast is bekeken of ze nog actueel zijn of dat een update noodzakelijk is.

Hieronder vindt u overzichten van de geïnventariseerde richtlijnen.

Mist u een voor de ergotherapie relevante richtlijn, laat het ons weten via en@ergotherapie.nl t.a.v. commissie Richtlijnen

Monodisciplinaire richtlijnen:

Doelgroep/werkveld Naam Jaar Status Link (PDF)
ALS ALS Richtlijn 2012 Herziening wordt gestart methode richtlijnontwikkeling
leeswijzer
Inleiding
Ergotherapie richtlijn
Bijlagen bij richtlijn
Werkkaarten bij richtlijn
Conclusie en aanbevelingen
Apraxie bij CVA Ergotherapie richtlijn voor diagnostiek en behandeling van apraxie bij CVA-cliënten 2003 update niet gepland richtlijn
Werkboek (bijbehorend) 2010 actueel werkboek
CVA Ergotherapie richtlijn CVA 2013 actueel richtlijn
Dementie Ergotherapie bij dementerende ouderen en hun mantelzorgers 2010 actueel Boek bestellen via
MS Ergotherapie bij de ziekte van MS 2017 actueel richtlijn
Parkinson Ergotherapie bij de ziekte van Parkinson 2008 actueel richtlijn
Q-koorts Ergotherapierichtlijn bij Q-koorts vermoeidheidssyndroom (CVS) 2017 actueel richtlijn
Valpreventie Ergotherapierichtlijn Valpreventie 2016 actueel richtlijn
Vermoeidheid Ergotherapie richtlijn vermoeidheid bij MS, CVA of de ziekte van Parkinson 2012 actueel richtlijn
Verslaglegging Richtlijn Verslaglegging Ergotherapie 2016 actueel richtlijn kopen

Multidisciplinaire richtlijnen:

Doelgroep/werkveld Naam Jaar Status Link (PDF)
Amputatie OE Richtlijn amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit 2012 actueel richtlijn
Artrose duimbasis Richtlijn Conservatieve en Chirurgische Behandeling van Primaire Artrose van de Duimbasis 2014 actueel richtlijn
COPD Diagnostiek en Behandeling van COPD 2010 actueel richtlijn
CP Diagnostiek en behandeling van kinderen met spastische Cerebrale Parese 2015 actueel richtlijn
CR bij NAH Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel 2007 actueel richtlijn
CRPS-I Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1 2014 actueel richtlijn
CTS Diagnostiek en behandeling van carpaal tunnelsyndroom 2005 herziening gestart 2015 richtlijn
CVA/Beroerte Herseninfarct en hersenbloeding 2017 actueel richtlijn
Decubitus Landelijke multidisciplinaire richtlijn decubitus preventie en behandeling 2011 actueel richtlijn
Downsyndroom Update van de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom 2011 actueel richtlijn
Dupuytren Richtlijn Ziekte van Dupuytren 2011 actueel richtlijn
Facioscapulohumerale dystrofie Richtlijn Facioscapulohumerale dystrofie (FSHD) 2018 actueel richtlijn
Guillain-Barré Guillain-Barré syndroom 2011 actueel richtlijn
KANS Aspecifieke Klachten Arm, Nek en/of Schouders 2012 actueel richtlijn
Lage rugklachten Ketenzorgrichtlijn Aspecifieke Lage Rugklachten 2010 actueel ketenzorgrichtlijn
Lage rugklachten Richtlijn Wervelkolom gerelateerde pijnklachten van de lage rug 2012 actueel richtlijn
MS Multiple Sclerose 2012 actueel richtlijn
NAH en arbeid Niet aangeboren hersenletsel en arbeidsparticipatie 2012 actueel richtlijn
Oncologie Oncologische revalidatie 2011 herziening gestart 2014 richtlijn
Palliatieve richtlijnen Diverse richtlijnen actueel link
Parkinson Voeding bij de Ziekte van Parkinson 2012 actueel richtlijn voeding
Parkinson Richtlijn Ziekte van Parkinson 2010 actueel richtlijn
Pijn en ouderen Herkenning en behandeling van chronische pijn bij kwetsbare ouderen, deel 1, deel 2, deel 3 2016 actueel richtlijn deel 1
richtlijn deel 2
richtlijn deel 3
Psychische aandoening Leefstijl bij patiënten met een ernstige psychische aandoening 2015 actueel richtlijn
Reumatoïde Artritis (RA) Diagnostiek en behandeling van reumatoïde artritis 2009 check update richtlijn
Reumatoïde Artritis (RA) en arbeid Reumatoïde Artritis en participatie (in arbeid) 2015 actueel richtlijn
Schizofrenie Schizofrenie 2012 actueel richtlijn
Smetten Landelijke multidisciplinaire richtlijn smetten 2011 actueel richtlijn
Spinale of cerebrale spasticiteit De behandeling van spinale of cerebrale spasticiteit bij volwassenen 2016/2017 actueel richtlijn
Valpreventie Preventie van valincidenten bij ouderen 2017 actueel richtlijn
Whiplash Diagnostiek en behandeling van mensen met Whiplash Associated Disorder I / II 2008 actueel richtlijn

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑