Overige documenten

Overige documenten Ergotherapie Nederland

De kwaliteit van het ergotherapeutisch handelen wordt verbeterd door het gebruik van richtlijnen en standaarden. Hiernaast zijn meerdere documenten beschikbaar, welke niet als richtlijn of standaard zijn opgesteld, echter wel een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het ergotherapeutisch handelen.

Deze documenten, door de commissie Richtlijnen benoemd als `overige documenten`, zijn via onderstaand overzicht in te zien:

Naam Inhoud Jaar Inhoud bekijken
Artrose Handboek voor mensen met artrose 2019 open
Format ‘Productomschrijving Ergotherapie bij…’ Format document 2019 open
Aanvullende handleiding voor afname van de COPM bij kinderen zelf. Aanvullende handleiding 2019 open
Neuropsychologische Revalidatie Richtlijn 2018 open
Oncologie-behandelprogramma Behandelprogramma 2018 open
Ouderen-zorgpad kwetsbare ouderen Leidraad 2018 open
Dwarslaesie Kennisdocument ziten zonder zorgen ZZZ 2018 open
Vernieuwde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan 2018 open pagina
Community Development Framework, De elementen van het reflectiekader Reflectiekader 2016 open
Toolkit mantelzorg voor paramedici Toolkit 2016 open
Fundamenten ergotherapeutische behandeling bij chronische pijn- en/of vermoeidheidsklachten Uitgangspunten vanuit verschillende perspectieven 2015 open
Ergotherapiebehandeling bij clienten met chronische pijn Beschrijving werkwijze 2014 open
Richtlijn voor Ergotherapie binnen een onderwijssetting Protocol 2014 open

Mist u een voor de ergotherapie relevant document, laat het ons weten via en@ergotherapie.nl t.a.v. commissie Richtlijnen

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑