Standaarden en protocollen

Standaarden en protocollen Ergotherapie Nederland
Naam Inhoud Jaar link
Actuele en door de commissie beoordeelde standaarden:
Consensus Polsorthesen NHPR Standaard 2010 open
Ergotherapie bij COPD Standaard 2016 open
Handreiking voor multidisciplinaire Parkinsonzorg in het verpleeghuis Standaard 2011 open
Leidraad Participatieve Aanpak Leidraad 2016 open
Standaard Observatie Ergotherapie Schrijven en Sensomotorische Schrijfvoorwaarden voor Volwassenen (SOESSS-V) Standaard 2006 open
Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Standaard 2014 open
Zorgstandaard Dementie Standaard 2013 open
Onderstaande ergotherapeutische standaarden zijn allen meer dan 10 jaar geleden opgesteld. Door alle veranderingen in de gezondheidszorgen het zorgstelsel zijn de vermelde procedures niet meer actueel. Eventueel kan de informatie deels nog gebruikt worden bij advisering naar clienten, mantelzorgers en/of begeleiders.
Ergotherapeutische adviesrapportage indicatie en selectie handbewogen rolstoel Handleiding en adviesrapportage 2001 open
Ergotherapeutische adviesrapportage indicatie en selectie scootmobiel Handleiding en adviesrapportage 2003 open
Ergotherapeutische adviesrapportage rollator Handleiding en formulier 2001 open
Ergotherapeutische adviesrapportage sta-op-stoel Handleiding en formulier 2001 open
Ergotherapeutische adviesrapportage stoel met trippelfunctie Handleiding en formulier 2001 open
Ergotherapeutische consentstandaard advisering fiets en fietsaanpassingen 2002 Standaard 2002 open
Ergotherapeutische registratielijst voor een ADL-zelfverzorgingsobservatie Handleiding en formulier 2001 open
Ergotherapeutische standaard voor training elektrische rolstoel en scootmobiel Handleiding en stroomschema 2003 open
Ergotherapie en advisering van hulpmiddelen en voorzieningen Handleiding en adviesrapportage 2001 open
Ergotherapie en kwaliteitszorg in een multiculturele samenleving Standaard 2000 open
Standaard adviesrapportage voor de aanvraag van aangepaste verlichting Handleiding en adviesrapportage 2002 open
Standaard voor het afleggen van een huisbezoek door ergotherapeuten Stroomschema en formulier 2001 open

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑