Ergotherapie Magazine

Ergotherapie Magazine Ergotherapie Nederland

Ergotherapie Magazine’ is een informerend, opiniërend, leesbaar en aantrekkelijk magazine. Het is niet alleen onmisbaar voor de (aankomend) ergotherapeut, maar ook voor mensen uit andere (para-) medische beroepen, mensen uit de verzekeringswereld, beleidsmakers en politici. De gehele reikwijdte van de ergotherapie wordt in het blad vanuit verschillende perspectieven belicht. Naast onder meer nieuwsberichten, achtergrondartikelen en interviews met vakgenoten of ‘stakeholders’, bevat het blad vooral beroepsinhoudelijke informatie en wetenschappelijk nieuws. Een overzicht van de verschenen artikelen vindt u hier.
Het blad verschijnt zes maal per jaar.

Abonneren
Voor leden maakt een abonnement op Ergotherapie Magazine deel uit van het lidmaatschap. Het Magazine verschijn zes keer per jaar. De abonnementsprijzen 2018 zijn: € 82,50 (binnenland) en € 97,50 (buitenland).  Hier vindt u meer informatie over abonnementen.

Inzending artikelen
De redactie van Ergotherapie nodigt u graag uit om artikelen in te zenden. Vakinhoudelijke, interessante en relevante artikelen plaatsen we graag. Plaatsing is echter niet gegarandeerd en verloopt volgens een vaste procedure. Voorstellen voor artikelen worden vrijwel altijd beantwoord met het verzoek het artikel te schrijven en in te dienen. Na inzending wordt door de redactie bepaald of het artikel over voldoende kwaliteit voor plaatsing beschikt.

Bekijk vóór inzending altijd de richtlijnen voor auteurs en artikelen. Deze richtlijnen gelden ook voor de vaste rubrieken. Artikelen kunnen worden gestuurd naar: redactie@ergotherapie.nl. Door ergotherapeuten geschreven en door de redactie positief beoordeelde artikelen worden geaccrediteerd met 15 punten.

Adverteren
Wilt u adverteren in Ergotherapie Magazine?  klik dan hier.

Terug naar boven ↑


Terug naar boven ↑