16 juli, na het verschijnen van de corona-update heeft de minister twee besluiten genomen inzake het advies van het Zorginstituut:

  1. Voor ergotherapie komen niet 8 éxtra uren beschikbaar maar kan aan cliënten met de indicatie post-covid maximaal 8 uur ergotherapie worden gegeven.
  2. De maatregel gaat per 18 juli in.

Het feit dat de minister het advies van het Zorginstituut niet geheel opvolgt (dat was nl. 10 uur plus 8 uur extra) heeft te maken met het onvoldoende aanwezig zijn van evidence (formeel wordt dit genoemd dat er niet wordt voldaan aan de eis dat de zorg moet voldoen “aan de stand van de wetenschap en de praktijk”).
Om in aanmerking te komen voor vergoedde ergotherapeutische zorg (en dat geldt natuurlijk ook voor de andere paramedische beroepsgroepen) is het verplicht dat de cliënt meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek.

Daar zal de cliënt dus nadrukkelijk over moeten worden geïnformeerd. Het Zorginstituut zal nog met nadere informatie komen over het hoe en waarom. Verder moeten er ook nog allerlei vragen worden beantwoord met betrekking tot declaratiecodes etc.

Ergotherapie wordt in elk geval wel nadrukkelijk benoemd als 1 van de drie paramedische beroepen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het herstel van COVID-19 cliënten.
Wij doen dan ook een oproep om wel zo veel mogelijk gebruik te maken van de tijdelijke aanspraak.
Gezien de grote snelheid waarmee deze zorg moet worden georganiseerd zijn er nog veel open eindjes. We staan in goed contact met het Zorginstituut en de andere paramedische beroepsgroepen; er is een werkgroep geformeerd waar EN in participeert.

De handreiking ergotherapie bij COVID-19 cliënten in de herstelfase die gisteren is gepubliceerd wordt vandaag als samenvatting aangeboden aan de beroepsverenigingen van medisch specialisten en huisartsen. Zij kunnen met deze informatie de indicatiestelling voor ergotherapie in de nieuwe aanspraak ondersteunen.
Vanwege de snelheid van inwerkingtreding zijn de systemen van de zorgverzekeraars nog niet ingericht. De declaraties specifiek voor COVID-19 cliënten worden vergoed maar praktijken moeten deze achterhouden tot het technisch mogelijk is ze in te dienen.
Zodra we meer weten over de nadere uitwerkingen en over informatie beschikken ten aanzien van het wetenschappelijk onderzoek en declaratiecodes informeren wij u hierover.

17 juli  is de regeling gepubliceerd in Staatscourant 2020, 39509:
De regeling treedt 18 juli in werking.
Op de website van VWS en is inmiddels rechtgezet