Op initiatief van ALS Centrum Nederland en in samenwerking met Ergotherapie Nederland, Spierziekten Nederland en ALS Patients Connected is de behandelrichtlijn Ergotherapie bij ALS onlangs herzien. De richtlijn beschrijft concrete praktische aanbevelingen ten aanzien van ergotherapeutische zorg bij patiënten met ALS, PSMA en PLS.

Doel van de richtlijn is de uniformiteit en de kwaliteit van de begeleiding en de behandeling van patiënten met ALS, PSMA en PLS te verbeteren door het bieden van concrete, praktische aanbevelingen. Deze aanbevelingen op ervaren knelpunten in de zorg zijn gebaseerd op een zorgvuldige weging van de laatste wetenschappelijke inzichten, consensus van deskundigen (waaronder revalidatieartsen en ergotherapeuten werkzaam in de ALS-zorg) en patiëntvoorkeuren. De richtlijn ondersteunt ergotherapeuten en zorgprofessionals uit aanpalende disciplines in hun besluitvorming en biedt transparantie naar patiënten en derden.

De richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Stichting ALS Nederland en is geautoriseerd door de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

Er is aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door, bij de start van de herziening van de richtlijn, knelpunten die door patiënten en mantelzorgers in de zorg werden ervaren te inventariseren en de bevindingen hieruit mee te nemen bij het opstellen van de uitgangsvragen. Daarnaast zijn de conceptrichtlijnen voorgelegd aan afgevaardigden van patiëntenverenigingen ALS Patients Connected en Spierziekten Nederland. Het commentaar is verwerkt in de definitieve richtlijn.

De nieuwe richtlijn ‘Ergotherapie bij ALS, PSMA en PLS’ is vanaf nu van kracht en te downloaden.