Een kwalitatief betere en ook meer zichtbare paramedische zorg. In een notendop is dit het doel van het programma Paramedische Zorg. De beoogde resultaten leveren een belangrijke bijdrage aan een gezondheidszorg waarin het dagelijks functioneren van patiënten centraal staat. Samen met 5 andere paramedische beroepsverenigingen doet Ergotherapie Nederland mee met het programma Paramedische zorg van ZonMw.

Duurzame kwaliteitsimpuls

Joost Dekker, voorzitter van de ZonMw-programmacommissie, is ervan overtuigd dat het programma een duurzame kwaliteitsimpuls kan geven aan de paramedische zorg in Nederland. ‘Er is veel meer evidence op dit terrein dan vaak gedacht wordt. Met dit programma kunnen we de evidence verder uitbouwen en de kwaliteit van deze zorg merkbaar en toetsbaar maken, zowel voor de patiënt als de maatschappij.’

Dagelijks functioneren

Een belangrijke aanleiding voor dit programma vormt de beweging ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Deze stelt dat het dagelijks functioneren van mensen een centraal doel is van de gezondheidszorg. Daarbij gaat het om fysiek, psychisch en sociaal functioneren. Dekker: ‘Voor deze 6 paramedische disciplines spreekt dit vanzelf. Deze zorgprofessionals doen niet anders. Ons programma geeft hen een kans om dit te laten zien en zich beter in de zorg te positioneren.’

Het programma komt voort uit de Bestuurlijke Afspraken paramedische zorg 2019-2022. De betrokken partijen maken zich daarin sterk voor een onderzoeksprogramma op dit terrein, met als doel de kwaliteit en transparantie van deze zorg te stimuleren.
Dekker: ‘Daarbij gaat het om kwaliteit in de vorm van richtlijnen, maar ook om daadwerkelijke hands on kwaliteit, de kwaliteit van het dagelijks handelen. Als een huisarts een patiënt naar een logopedist of ergotherapeut verwijst, moet hij erop kunnen vertrouwen dat deze daar in goede handen is.’

Steun

Het programma heeft een budget van 10 miljoen euro en kent grofweg 2 onderdelen: kennisvergroting en onderzoek & kwaliteit en transparantie. De looptijd is 8 jaar en de toekenningen van subsidie vinden plaats van 2020 tot 2022. ‘Bij het eerste onderdeel, het vergroten van kennis en onderzoek, gaat het om onderzoek dat antwoord moet geven op kennisvragen die elk van de 6 beroepsgroepen in een eigen kennisagenda heeft vastgelegd. Elke beroepsgroep bepaalt zelf welke kennisvraag de hoogste prioriteit heeft’, legt Dekker uit. Daarnaast stimuleert het programma multidisciplinair onderzoek dat past binnen het zogeheten Meerjarig Onderzoekskader Paramedische Zorg (MOPZ). Dit is een raamwerk voor onderzoek dat in 2019 is opgesteld, rekening houdend met de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’-beweging.

Gele markeringen

Hoewel hij het programmabudget bescheiden noemt, denkt Dekker dat het zeker mogelijk is de beoogde programmadoelen te realiseren. ‘Het zou mooi zijn als het programma kan bijdragen aan een grotere erkenning van de paramedische zorg. Er is over deze zorg zo lang geroepen dat er ‘misschien wel iets in zit, maar dat er niks bewezen is’. Die tijd is echt voorbij. Paramedische zorg levert een belangrijke bijdrage aan het functioneren van mensen en dat vergt onderstreping, gele markeringen en uitroeptekens.’

Lees het volledige artikel met interviews van alle betrokken beroepsverenigingen, waaronder Lucelle van de Ven-Stevens.