Er komen regelmatig vragen binnen betreft het wel of niet regulier behandelen van COVID-19 cliënten. Cliënten die COVID-19 hebben doorgemaakt vallen onder de herstelzorg en kunnen niet in de reguliere behandeling, 10 uur basisverzekering gezien worden. Wij begrijpen dat deze informatie voor veel commotie zorgt. Vanaf 1 januari 2021 in aanloop naar de start van het prospectieve onderzoek zijn echter de regels, opgesteld door het Zorginstituut, aangescherpt en dienen wij deze te hanteren.

Om de voornaamste vragen te beantwoorden, is de Q&A aangepast en uitgebreid. Daarnaast is er een stroomschema opgesteld, waarin de belangrijkste regels van de herstelzorg overzichtelijk zijn weergegeven.

Wij hopen hiermee een belangrijk deel van veel voorkomende vragen te beantwoorden.