Deze week ontvingen wij van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een update over definitieve vaststelling van de Continuïteitsbijdrage (CB) en de verrekening van de zogenaamde inhaalzorg. Wij zijn verheugd te kunnen constateren dat de inhaalzorg op ‘nul euro’ wordt gesteld.

Dat wil zeggen dat zorg die in de tweede helft van 2020 is geleverd bóven de normomzet van 2019, niet meer als ‘inhaalzorg’ aangemerkt wordt, maar gewoon volledig wordt vergoed. Daarmee is de korting die op deze zorg in het kader van de continuïteitsbijdrage van toepassing was (46% vergoeding i.p.v. 100%) komen te vervallen. Samen met de andere paramedische beroepsgroepen hebben wij vaak aan ZN aangegeven dat deze inhaalzorgregeling onjuist is. Het is goed dat ZN nu tot deze conclusie en afronding is gekomen.

Bekijk meer informatie.