Deze week bereikte ons het bericht dat de leerstoel Ergotherapie aan de Radboud Universiteit/RadboudUMC wordt gecontinueerd. Na de eerste periode van 3 jaar waarin door prof. dr. Maud Graff, samen met haar onderzoekersteam, keihard is gewerkt, heeft de Universiteit een zeer positieve beoordeling afgegeven. Het werk van Maud en haar onderzoeksgroep is zodanig positief bevonden dat de nieuwe periode niet 3 maar 5 jaar wordt! En nog meer positief nieuws: men is van mening dat de waarde van de leerstoel Ergotherapie klinisch, maatschappelijk en wetenschappelijk zo groot is en past binnen de missie en visie van het Radboudumc dat deze in de volgende ronde over 5 jaar, in aanmerking zou moeten komen voor de status van “gewone leerstoel” (op dit moment is het een “bijzondere leerstoel”). Dat betekent dat ergotherapie en het ergotherapeutisch onderzoek in de toekomst goede kans maakt om definitief gevestigd te worden in de Radboud Universiteit/Radboud UMC. Ergotherapie Nederland, als financier van de leerstoel, is heel erg trots op ‘haar’ hoogleraar en feliciteert Maud en haar team van harte met dit geweldige nieuws.