Vandaag gaat een nieuwe, anderhalf jaar durende campagne over Samen Beslissen van start. Het is de grootste campagne over dit onderwerp ooit en het brede publiek gaat dit zien en horen op TV, radio, billboards in print en online. Ook in de medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging wordt het thema flink op de kaart gezet. Door samen te beslissen zijn mensen tevredener over de zorg die zij krijgen en trouwer aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken. Toch gaat het niet vanzelf. 46 procent van de zorgverleners zegt dat zij met de cliënt samen de beslissing nemen. 37 procent van de clënten ervaart dit ook zo. Deze campagne geeft zorggebruikers en zorgverleners op de website www.begineengoedgesprek.nl tips en hulpmiddelen om beter en vaker samen te beslissen. Ergotherapie Nederland is in PPN verband betrokken bij de campagne. Wij staan achter dit mooie initiatief en nodigen onze leden uit om mee te doen!

Persbericht

In dit persbericht vind je nog meer informatie over de campagne en de campagnepartners.

Maar ik beslis toch al samen?

Veel zorgverleners – waaronder jijzelf waarschijnlijk – proberen hun cliënten zo veel mogelijk bij een beslissing te betrekken. Toch blijkt uit onderzoeken dat dit nog niet altijd lukt. In een onderzoek van Kantar (2020) zegt slechts 37 procent van alle deelnemende patiënten dat zij beslissingen samen met hun zorgverlener nemen. En ook de Transparantiemonitor van Nivel (2020) laat een mismatch zien tussen de ervaringen van patiënten en artsen. Samen Beslissen is op dit moment dus nog te weinig ‘samen’. Dat heeft verschillende oorzaken. Aan de ene kant zijn er patiënten die zich niet goed voorbereiden, informatie niet goed begrijpen, of geloven dat hun eigen mening niet relevant (genoeg) is. Aan de andere kant kan jouw houding en werkstijl het verschil maken. Door (nog) beter te luisteren, de tijd te nemen om uitleg te geven, en geen aannames te maken over iemands begrip of situatie, bijvoorbeeld.

 

Hoe kan ik meedoen? #samenbeslissen

Speciaal voor alle betrokken organisaties en hun leden is er campagnemateriaal. Zo kan je eenvoudig meeliften op de landelijke aandacht voor Samen Beslissen. En het effect van de campagne groter maken. Je kunt je cliënten al in de wachtkamer laten zien dat jij achter het belang van Samen Beslissen staat. Een greep uit de materialen die tot jouw beschikking staan:

 

 

 

     • Ontwerp je eigen poster, social media afbeelding of screensaver in deze toolkit
       • Om in te loggen gebruik je de volgende gebruikersnaam en wachtwoord:  Gebruikersnaam: Hallocampagne, Wachtwoord: Ikdoemee
     • Bestel of download gratis materialen via dezelfde toolkit.
     • Kijk zelf ook eens naar de tips op de website www.begineengoedgesprek.nl en wijs jouw cliënten hierop.
     • Er is ook een online campagnekrant beschikbaar, waarin je meer leest over de campagne en waar je ook bovenstaande linkjes terugvindt.
     • Vanuit EN posten wij regelmatig een bericht over de campagne op onze kanalen, door deze berichten te liken en te delen help je mee aan de bewustwording rond deze campagne.

Achtergrond

De campagne is een onderdeel van het programma Uitkomstgerichte Zorg en is een uitwerking van de Samen Beslis-paragraaf uit vier hoofdlijnakkoorden. Dit zijn afspraken die het ministerie van VWS met veldpartijen in de medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging heeft gemaakt. In het geval van de paramedisch zorg betreft dit de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg (BAPZ). VWS heeft in dat kader subsidie verstrekt voor de campagne. Door de krachten te bundelen van cliënten, zorgverleners en zorgverzekeraars, kunnen er stappen gezet worden om van samen beslissen de dagelijkse praktijk te maken.