De chronische zorg voor mensen met een beroerte (CVA) of ander niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die verleend wordt buiten zorginstellingen, is voor verbetering vatbaar. Recent hebben zorgverleners drie probleemgebieden vastgesteld:

  • het is onduidelijk welke kennis en vaardigheden ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten nodig hebben gezien de ernst van de aandoening;
  • het is onduidelijk hoe de juiste zorg op het juiste moment kan worden geboden binnen een regionale samenwerking. Iedere regio maakt eigen afspraken;
  • de vindbaarheid van de juiste therapeut is beperkt en zowel patiĆ«nten als zorgverleners missen het overzicht hierin.

De beroepsverenigingen Ergotherapie Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) hebben een subsidie ontvangen van de Hersenstichting om zorgverleners te ondersteunen bij het aanpakken van deze problemen. Genoemde partijen gaan een gezamenlijke handreiking ontwikkelen met informatie over:

  1. een set van competenties (kennis en vaardigheden) voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten die kan worden gebruikt bij deelname aan en (door)ontwikkeling van het regionale netwerk;
  2. een stappenplan voor het opzetten van eerstelijns regionale netwerken voor mensen met CVA/NAH;
  3. een set van aandachtspunten voor het functioneren van eerstelijns regionale netwerken voor mensen met CVA/NAH;
  4. een helder format voor de vindbaarheid van netwerken, netwerkleden en niet werkgeboden gespecialiseerde zorgverleners bij verwijzers en patiƫnten ten behoeve van een regionale en/of landelijke website.

De te ontwikkelen Handreiking wordt een openbaar document waarin afspraken voor alle zorgverleners betrokken bij de bovengenoemde beroepsverenigingen worden opgenomen voor het samen verlenen van de juiste zorg op het juiste moment aan mensen met niet aangeboren hersenletsel. Lees hier de publieksversie van de projectaanvraag. Een projectgroep en gebruikerscommissie zijn ingesteld, waarvoor de leden zijn aangedragen door de betrokken beroepsverenigingen. Aan de gebruikerscommissie nemen ook ervaringsdeskundigen deel. Dit project wordt ondersteund door Hersenletsel Alliantie. Het project gaat op 1 oktober 2021 van start voor de duur van 16 maanden. Indien u vragen heeft over en/of
naar aanleiding van dit bericht dat verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen per email via: info@kennisnetwerkcva.nl of telefonisch 06-101007