Donderdag 21 april a.s. wordt de 90e Algemene Ledenvergadering (ALV) van Ergotherapie Nederland gehouden. Namens de Raad van Toezicht en de bestuurder ben je van harte uitgenodigd.

De ALV vindt op locatie plaats, Orteliuslaan 750 Utrecht, van 19.30 uur tot 21.00 uur. We hebben ervoor gekozen om de ALV deze keer fysiek, dus op locatie, te houden zodat de interactie zo goed mogelijk verloopt. We hebben bij 2 eerdere digitale ALV’s gemerkt dat die wijze minder goed verloopt. Ook de hybride vorm van enerzijds live in de zaal en anderzijds digitale deelname is verre van optimaal.

Livestream zonder chatfunctie en stemfunctie

Wel zullen we een live stream inrichten zodat je de ALV online kunt volgen, als je door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn. Indien je de ALV online volgt en je vragen hebt voor de ALV dan kun je die tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering (d.w.z. tot maandag 18 april 19.30 uur) per email indienen via en@ergotherapie.nl o.v.v. ‘vraag ALV’. Er is geen mogelijkheid voor een chatfunctie en stemfunctie. We hopen op je begrip. Alleen bij fysieke aanwezigheid tijdens de ALV kun je 1 punt opvoeren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Aanmelden kan via de website. De agenda en andere stukken zijn te raadplegen op het ledengedeelte van de website.

Workshop meerjarenplan voorafgaand aan de ALV

De afgelopen maanden is gewerkt aan een nieuw Meerjarenplan (MJP), ingaande 2023. Voorafgaand aan de ALV van 21 april willen we het concept MJP met belangstellenden bespreken zodat we met jouw inbreng het plan kunnen verrijken.

Het conceptplan wordt ook voorgelegd aan de diverse commissies, werkgroepen en adviesraden. Daar zal input van worden verwerkt zodat in de ALV van november a.s. een breed gedragen MJP kan worden voorgelegd. De verwachting is dat dan al zichtbaar is wat de nieuwe Hoofdlijnakkoorden in de zorg zullen gaan betekenen voor de ergotherapie zodat deze informatie ook meegenomen kan worden.

De workshop is van 18.00 tot 19.00 uur bij EN in Utrecht. Van 19.00 tot 19.30 uur staat er voor de deelnemers van de workshop soep en broodjes klaar. Het concept MJP kun je raadplegen op de website, waar je je ook kunt aanmelden voor de workshop.

>>Meer informatie en aanmelden