Sinds april dit jaar werkt het ‘Programma Organisatiegraad in de Paramedische Zorg’ aan samenwerking in de regio. Het programma helpt nieuwe en bestaande regionale samenwerkingsverbanden en netwerken met hun organisatie. Met een multidisciplinair plan, het opzetten van een netwerk of naar een volgende stap. Natuurlijk wordt er al veel samengewerkt, regionaal of in het kader van een specialisme of aandachtsgebied. Misschien is er al een gezamenlijke inkoop. In het programma organiseren we mandaat voor de paramedie, zodat zorgvraagstukken in de regio gezamenlijk kunnen worden aangepakt. We stellen steeds de vraag: wat wil je met de samenwerking bereiken? Het programma is een initiatief van: het Ministerie van VWS, PPN, PFN, ZN, NZa, KNGF en SKF.

Update – mei 2022

 • Eerste uitkomsten van de dialoogsessies
  In april begonnen de dialoogsessies voor de eerste zes regio’s, met aanwezigen uit alle paramedische disciplines en heel verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden. Inmiddels zijn bijna alle eerste rondes achter de rug en zijn de eerste uitkomsten bekend. Behartigen de bestaande netwerken bijvoorbeeld de belangen van alle paramedici? En waar liggen verbetermogelijkheden voor patiënten? Je vindt een verslag van de sessies op organisatiegraad.nl.
 • Subsidie
  Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek opende op 13 mei 2022 een nieuwe subsidieronde voor het aanvragen van een Regio-impuls. Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag indienen tot 23 juni via de website van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek.
 • Platform ‘Samen Sterk in de Regio’
  Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Organisatiegraad, meld je dan aan voor het paramedisch platform ‘Samen sterk in de regio’. Hier vind je een toolbox en eigen groepen voor regio’s. Dat maakt het een handige plek om de communicatie voor je eigen samenwerkingsverband te delen. Ook vind je er alle informatie over subsidies, bijeenkomsten en natuurlijk collega-paramedici.
 • Animatie Organisatiegraad
  Waarom bestaat het programma Organisatiegraad en wat is het nu precies? En welke rol kun je hier als ergotherapeut in spelen? Met deze animatie ben jij – en je collega’s en samenwerkingspartners – snel op de hoogte.

 

Start – december 2021

De dialoogsessies

Kennis ophalen, kennis delen en inventariseren wat er nodig is om de organisatie van samenwerken landelijk goed neer te zetten. Dat was het doel van de dialoogsessies. Voor jou, of andere paramedici en zorgprofessionals. Per regio waren er twee bijeenkomsten waarin de betrokken samenwerkingsverbanden met elkaar spraken. De eerste bijeenkomst was voor de samenwerkingsverbanden zelf. Bij de tweede sessie sloten ook stakeholders aan. Deze sessies werden goed bezocht, zo kregen we een duidelijk beeld voor de vervolgstappen van het programma.

‘De dialoogsessies waren een combinatie tussen informatie-uitwisseling en kennismaken. En enthousiasme. Tijdens de bijeenkomsten kenden de meeste mensen elkaar niet, maar ze maakten wel meteen een vervolgafspraak. Elk samenwerkingsverband kan wel hulp gebruiken. Beginnend én vergevorderd. Of het nu om een vervolgstap gaat of het tekenen van statuten. Ook bestaande, volwassen, samenwerkingsverbanden hebben nog wel eens een vraag: hoe ga ik verder? Voor elk niveau is het programma interessant. Je kunt op elk niveau geholpen worden. Ook samenwerkingsverbanden die langer bestaan kunnen zich nu opgeven als 1 van de 25 regio’s voor de uitrol. Net zoals beginnende netwerken.’

Een aantal deelnemers spraken we, binnenkort staan de interviews met hen op onze website en het community-platform.

Wat is de volgende (of eerste) stap voor jouw netwerk of samenwerkingsverband?

Dankzij de pilot en dialoogsessies weten we wat de ambities en wensen zijn van de samenwerkingsverbanden die meewerkten aan de pilot. We kunnen aan de slag.

Deze onderwerpen horen bij dat vervolg:
• Ondersteuning aan netwerken en samenwerkingsverbanden: bij het oprichten, professionaliseren, ondersteunen (via de ROS) en verbinden.
• Trainingen.
• Toegang tot het community-platform ‘Samen sterk in de regio’.

We willen het programma nu landelijk uitrollen. Daarvoor kunnen netwerken en samenwerkingsverbanden zich aanmelden. Want, wat is de volgende (of eerste) stap voor jouw netwerk of samenwerkingsverband? Werk mee aan het programma of bekijk eerst onze website met informatie. Zo maken we er samen een succesvol programma van.

Meld je aan en doe mee!

Wil je eerst meer weten over het programma? Bekijk onze website https://www.organisatiegraad.nl/. Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar info@organisatiegraad.nl.