In juni 2022 hield regionaal paramedisch platform PPN Breda hun eerste netwerkevent. Zo’n 35 paramedici uit de regio waren aanwezig om zich te laten informeren over het paramedisch platform in de regio Breda. Om andere zorgverleners te inspireren, vertelt ergotherapeut, praktijkhouder en pionier van PPN regionaal Ellen van der Ros over het doel van dit event en haar ambities voor regionale samenwerking in de paramedische sector.

Ellen: “Het was een geslaagde avond met een goede opkomst en positieve sfeer. We combineerden een plenair gedeelte over het platform met verschillende activiteiten in spelvorm om elkaar beter te leren kennen. Op een informeel event praat je toch gemakkelijker met elkaar over raakvlakken die je hebt. Zo kom je erachter dat jouw cliënt die andere zorgverlener heel goed kan gebruiken.

Tijdens een-op-een gesprekken die ik had met aanwezigen, bleek het platform voor veel van hen toch nog een ver-van-hun-bed-show. Mensen zagen het bijvoorbeeld niet zitten om deel te nemen aan bijeenkomsten, maar werden al gemotiveerder toen ik aangaf dat we alleen online vergaderen. We moeten niet te snel denken dat mensen het allemaal al weten, of dat ze geen interesse hebben. Er is nog veel te vertellen over samenwerking.”

Meedenken op een hoger niveau

“Om te werken aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) is het belangrijk dat we een stapje verder gaan dan elkaar weten te vinden, door op organisatorisch niveau beter samen te werken. Een ziekenhuis gaat echt niet alle losse paramedici afbellen. Je moet dus zorgen voor een goede samenwerking, met een eigen visie en duidelijkheid over de wensen. Wat leeft bij je achterban neem je in dit netwerk mee. Zo word je voor stakeholders een sterke partij en hét aanspreekpunt.

Ondanks alle druk die de zorg kent, moeten we het de komende tijd toch echt hebben van de eerstelijnszorg. We moeten er als paramedici zelf voor zorgen dat we dit in goede banen leiden.

Veel zorgverleners zien het belang van samenwerken, maar de praktijk is weerbarstig. Er is tijdgebrek, de eerste lijn is overbelast en dat neemt alleen maar toe. De waan van de dag in de praktijk komt daar nog bovenop. Ieder uur dat ik aan PPN Breda besteed, kan ik niet aan cliënten besteden. Maar ondanks alle druk en drukte die de zorg kent, moeten we het de komende tijd toch echt hebben van de eerstelijnszorg. We moeten er als paramedici zelf voor zorgen dat we dit in goede, en voor ons gunstige, banen leiden.

Ergotherapeuten zijn heel praktische mensen en over het algemeen niet echt beleidstypes. Toch hoop ik dat er enthousiaste ergotherapeuten zijn die op een hoger niveau willen meedenken hoe we ons vak en onze positie kunnen versterken. Er zijn ontzettend veel paarse krokodillen die we allemaal meer dan zat zijn. Denk aan digitalisering, waar een praktische slag mee gemaakt moet worden. Of de administratieve rompslomp rondom steunkoushulpmiddelen. Die kunnen we veranderen als we samen sterk staan. Als we ons verenigen tot goede gesprekspartner.”

Efficiënt samenwerken in een appgroep

“In de regio Breda hebben we in januari 2021 een netwerk van eerstelijns ergotherapeuten opgezet. Daarmee vertegenwoordigen wij de achterban. Vanuit dit netwerk vaardigen we mensen af om te praten met andere partijen in het Paramedisch Platform.

Positief hieraan is dat er heel snel concrete dingen ontstaan die de samenwerking bevorderen. Zo hebben we een appgroep waarin je kan aangeven wanneer je even geen wachtlijst meer hebt. Zo’n appgroep is snel opgezet en je kunt taken efficiënt verdelen. Er gaat bijvoorbeeld maar één iemand uit de groep naar een overleg en die brengt de anderen na afloop op de hoogte.

Ook multidisciplinair gezien heb je in de paramedische sector overlap met zo veel disciplines. Zoek elkaar ook daarin op, stem af. Gelukkig zien we dit door het verwijzen al steeds beter gebeuren. Vanuit PPN Breda hebben we met beleidsmakers in de gemeente gesproken. Dat heeft geleid tot een pilot reablement met ergotherapeuten en fysiotherapeuten.”

Tips van Ellen om te starten met regionaal samenwerken:

  • Heb je interesse, neem dan deel aan de dialoogsessies in de verschillende regio’s. Hierin wordt de mate van samenwerking en de behoeftes van de deelnemende zorgverleners gepeild. Om ergotherapie te vertegenwoordigen, is het belangrijk dat er ergotherapeuten deelnemen. We hebben mensen nodig om de kar te trekken.
  • Ben je al betrokken bij de regionale samenwerking in je regio, zorg dan dat je elkaar als zorgverlener ontmoet. Letterlijk! Door bij elkaar te komen in een informele setting leer je elkaar sneller en beter kennen en is het gemakkelijker om elkaar daarna in de werksetting te benaderen.
  • Begin klein. Start bijvoorbeeld met enthousiaste ergotherapeuten een kleine netwerkgroep in jouw regio. Hierin kun je de behoeften peilen, acties uitzetten en kleinere initiatieven zelf vormgeven.

Zoek je meer informatie over regionaal samenwerken, kijk dan op Organisatiegraad.nl. Hier kun je je ook aanmelden voor het platform ‘Samen sterk in de regio’. Dit is onderdeel van het programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ en dé plek om in contact te komen met andere paramedici, informatie te delen en kennis op te doen.