Op 26 oktober jl. ging in Amersfoort het project ‘Visie op de Eerstelijns zorg’ van start onder leiding van de Rebel Group, in opdracht van het Ministerie van VWS. Het traject – dat loopt tot eind januari – vloeit direct voort uit het nieuwe Integraal Zorg Akkoord (IZA). PPN (en dus ook Ergotherapie Nederland) en het KNGF, zijn samen met de andere partijen werkzaam in de eerste lijn, uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te werken aan een nieuwe visie op de eerstelijnszorg en een plan van aanpak tot aan 2030. De deelnemende partijen zijn onder andere apothekers, ouderengeneeskundigen, (wijk)verpleegkundigen, woon- en thuiszorg, en cliënten/patiënten. Ook vertegenwoordigers van huisartsenzorggoepen, VWS en zorgverzekeraars waren vertegenwoordigd.

Elementen uit het IZA in de nieuwe visie

In het IZA is aangegeven dat als gevolg van de vergrijzing, de beweging naar passende zorg, en het feit dat mensen langer thuis blijven wonen, steeds meer mensen voor complexere zorgvragen een beroep doen op eerstelijnszorg. De eerstelijnszorg is grotendeels kleinschalig en monodisciplinair georganiseerd. Cliënten hebben daardoor vaak te maken met meerdere zorgaanbieders. Door de huidige structuur van de eerstelijnszorg komt het vaak aan op individuele zorgverleners.  Ook zijn zorgverleners steeds minder met zorgverlening bezig en steeds meer met randzaken. In de nieuwe visie en het plan dat gemaakt wordt moeten een aantal elementen komen te staan, zoals die ook in het IZA zijn opgenomen: optimaal benutten van beschikbare personele capaciteit en expertise, meer tijd voor de cliënt, regionaal organiseren en samenwerken, aandacht voor inhoud en kwaliteit van zorg, en beschikbaarheid en inzet van financiële middelen.

“Kansen voor ergotherapie en de paramedische sector”

‘Het meedenken en praten over hoe we de eerstelijnszorg gaan versterken biedt kansen voor de ergotherapie en de algehele paramedische sector. Zorg in de wijk moeten we toch echt samen doen, daarom is het goed dat we elkaar ook op landelijk niveau treffen. Niet alleen in paramedisch verband, maar breder, met alle partijen die rondom de cliënt staan. Dat in het traject ruimte wordt geboden om ook als Ergotherapie Nederland input te geven juichen we toe’, aldus Theo van der Bom, directeur-bestuurder van EN.