Ergotherapeut(-onderzoeker) gevraagd voor actualiseren Kennisagenda Ergotherapie

 Mooie kans voor ergotherapeuten & onderzoekers! Wil jij een wezenlijke bijdrage leveren aan het richting geven van kennisvragen en belangrijkste thema’s die binnen de ergotherapie centraal worden gesteld? Dan is dit je kans!

De door Ergotherapie Nederland (EN) ontwikkelde Kennisagenda is in 2018 aangeboden aan VWS. Deze ‘Kennisagenda Ergotherapie’ biedt een overzicht van 4 thema’s met bijbehorende onderzoeksvragen en kennisvragen. Deze Kennisagenda Ergotherapie wordt de komende maanden geactualiseerd. 

Ben jij ergotherapeut of onderzoeker met ergotherapeutische achtergrond of affiniteit en wil jij je graag inzetten voor het updaten van de huidige kennisagenda? Dan vragen we jou z.s.m. en in ieder geval vóór 12 oktober 2023 te reageren.

 Eén van de activiteiten in dit project is het updaten van de maatschappelijke relevantie. Hiervoor zullen de volgende activiteiten uitgevoerd moeten worden:

Verzamelen en analyseren van beschikbare kennis ten aanzien van:

 • Maatschappelijke informatie:
  • Raadplegen bronnen naar (nieuwe) doelgroepen of onderwerpen o.a. volgens Ergotherapie Nederland & andere relevante beroepsverenigingen, interdisciplinaire netwerken en relevante stakeholders uit maatschappij en overheid, lopend onderzoek, (kennisagenda’s) stakeholders, richtlijnen;
  • Afgeronde en lopende onderzoeksprojecten en promoties;
  • Lopende onderzoek leerstoel, lectoraten, umc’s en andere onderzoeksinstellingen,
  • WFOT research priorities;
  • Survey uitzetten onder ergotherapeuten;
  • Samen met NVD, VvOCM en NVLF een survey uitzetten onder stakeholders.

Op basis van een analyse van bovenstaande informatie:

 • Indien van toepassing de lijst met doelgroepen en onderwerpen aanvullen;
 • Indien van toepassing de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie per doelgroep of onderwerp wijzigen.

Voor dit deelproject zijn gedurende 4 maanden 2 dagen per week in de planning opgenomen, maar een wijziging in de verdeling van uren over de weken/maanden kan besproken worden.

Heb je interesse of heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met Maud Graff of Lucelle van de Ven-Stevens (06 – 46863003) of via beleid@ergotherapie.nl