Op 7 december vond de startbijeenkomst plaats van een bijzonder samenwerkingsproject tussen VeiligheidNL, de Leerstoel ergotherapie en Ergotherapie Nederland. In dit onderzoeksproject willen we de bewezen effectieve ergotherapie interventie ‘Stroll safe’ die ontwikkeld is in Amerika, geschikt maken voor implementatie in Nederland. In dit onderzoeksproject gaan we een Amerikaans ergotherapieprogramma voor valpreventie, genaamd“stroll safe”, geschikt maken voor implementatie in Nederland. Deze interventie kan ingezet worden t.b.v. valpreventie voor ouderen buitenshuis.

Wat was de aanleiding?

VeiligheidNL heeft in 2021 en 2022 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat(Rijkswaterstaat)  verkenningen uitgevoerd voor de aanpak van eenzijdige valongevallen van ouderen buitenshuis. Een belangrijke conclusie was dat bestaande valpreventie interventies niet direct geschikt zijn voor preventie van valongevallen buitenshuis omdat zowel de doelgroep als de aard van het valrisico anders is. Hoewel de aandacht voor de preventie van valongevallen buitenshuis toeneemt zijn er nog weinig interventies beschikbaar. VeiligheidNL vond één goed onderbouwde en onderzochte interventie op dit gebied: het ‘Stroll Safe’ programma. En dat is een ergotherapeutische community-based groepsinterventie voor 60-plussers! VeiligheidNL  nam vorig jaar contact met ons op om samen een plan van aanpak voor dit onderzoekproject op te stellen.

Opdracht

Rijkswaterstaat heeft recent  VeiligheidNL , Ergotherapie Nederland en de Leerstoel Ergotherapie de formele opdracht gegeven om de Amerikaanse ergotherapie interventie “Stroll Safe” geschikt te maken voor implementatie in Nederland. Het project is opgedeeld in vier fasen: doorontwikkeling, training, haalbaarheidsstudie en oplevering:

  • We starten met het vertalen van de Engelstalige materialen en stellen een expertgroep samen.
  • In een pilot worden ergotherapeuten opgeleid om het groepsprogramma te kunnen geven.
  • De haalbaarheidsstudie, inclusief een ethische toetsing, test de uitvoerbaarheid en effectiviteit van de interventie
  • Na mogelijke aanpassingen resulteert dit in de definitieve oplevering van materialen voor de praktijk.