Adviesraad Kind & jeugd

De adviesraad Kind & jeugd geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en de leden van Ergotherapie Nederland.

Doel en missie

Het faciliteren van de visie dat kinderergotherapie over 5 jaar een duidelijke plaats en positie inneemt in het passend onderwijs, transitie jeugdzorg en bij zorgverzekeraars. Hoofddoel is het bevorderen van participatie bij het kind met een beperking. De invalshoek van kinderergotherapie is het optimaal benutten van mogelijkheden en kansen voor alle kinderen. Hierdoor is participatie geen winst maar een vanzelfsprekendheid.

Producten/Documenten

 • Profiel specialisatie kinderergotherapie
 • Folder Kinderergotherapie in passend onderwijs
 • Visie-statement Ergotherapie bij het schoolgaande kind
 • Poster Ergotherapie laat kinderen meedoen
 • Organisatie studiedagen kinderergotherapeuten
 • Video Ergotherapie op school

Voorzitter

Els Spaargaren

Leden

 • Koen van Dijk
 • Inge van der Leij-Hemmen
 • Michelle van Vliet
 • Marina Kremer
 • Sarah Meuser
 • Lianne Verhage
 • Theone Kampstra