Chris Kuiper

Afgestudeerd als ergotherapeut in 1986 en gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek in 2007.

Ik heb gewerkt in de psychiatrie (in Heerlen en Deventer) en in het Academisch Ziekenhuis Utrecht. In 1994 vertrok ik naar de Hogeschool Rotterdam waar ik als studierichtingsleider een jaar later de opleiding ergotherapie startte. Tevens behoor ik tot de eerste generatie lectoren in Nederland: van 2002 – 2018 lector aan de Hogeschool Rotterdam en sinds 2014 lector Transformaties in de zorg voor jeugd aan de Hogeschool Leiden. Vanaf 2011 werk ik bij Horizon Jeugdzorg en Speciaal onderwijs. Januari 2021 ben ik benoemd tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van risico- en beschermende factoren in de opvoeding van jeugdigen.

  • Ervaring heb ik met velerlei vraagstukken in de (humanisering van) zorg en onderwijs: cliëntgerichtheid, participatie, kwaliteitszorg en kwalitatief onderzoek.
  • Projectleider van diverse projecten in het kader van de transformatie jeugdzorg en de invoering van het passend onderwijs.
  • Copromotor in verschillende promotietrajecten.
  • Auteur en/of redacteur van wetenschappelijke en vakinhoudelijke boeken en artikelen, zoals Evidence-based practice voor pramedici.

Daarnaast bekleed ik enkele nevenfuncties:

  • Lid van de raad van toezicht van het Centrum Consultatie en Expertise.
  • Voorzitter raad van toezicht van Koers VO, een groot samenwerkingsverband passend onderwijs.
  • Lid van de ZonMw Programmacommissie Paramedische Zorg 2019 – 2022.
  • Boegbeeld van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Samen Verder; lid Wetenschappelijke Raad Monitor Jeugdzorgplus.
  • Lid programmacommissie Zorgondersteuningsfonds.
  • Lid van de begeleidingscommissie voor het Voortgangsonderzoek naar het kwaliteitskader gehandicaptenzorg.