Commissie Richtlijnen

Doel en missie

De commissie inventariseert actuele, voor ergotherapeuten relevante, landelijke richtlijnen, standaarden en protocollen. De commissie signaleert ook als richtlijnen, standaarden en protocollen geactualiseerd moeten worden en stuurt er op aan dat ergotherapeuten daarbij betrokken worden. De commissie helpt en geeft advies bij de aanpak van het ontwikkelen en implementeren van een richtlijn.

Voorzitter

Thérése van Gelder

Leden

  • Anja Gardenier
  • Gera Hakkesteegt
  • Veronique Schiffelers
  • Tara Stobbe
  • Ingrid Sturkenboom