Commissie Wmo

 

Doel en missie

De commissie
De commissie Wet maatschappelijke ondersteuning (Cie Wmo) bestaat uit ergotherapeuten die werkzaam zijn binnen de eerstelijnszorg, tweedelijnszorg of als Wmo-consulent.

Inleiding
De Wmo zet de mens in zijn eigen kracht. Wanneer de eigen kracht niet toereikend is om de ontstane problemen op te lossen, wordt er gekeken naar voorzieningen. Ook ergotherapeuten werken vanuit dit principe. Toch wordt in het werkveld nog een kloof ervaren tussen ergotherapeuten en uitvoerders van de Wmo. Er is onduidelijkheid over de verwachtingen die men van elkaar heeft.

Visie
De commissie Wmo van Ergotherapie Nederland maakt dat de specifieke waarde van ergotherapie beter zichtbaar wordt binnen het gemeentelijk domein van de Wmo. De commissie faciliteert de ergotherapeut werkzaam op dit terrein om een stevige positie in te nemen in het steeds veranderende werkveld. De commissie wil de samenwerking tussen ergotherapeuten en Wmo-adviseurs stimuleren, de deskundigheid bevorderen en hen faciliteren in productontwikkeling.
Daarnaast wil de commissie Wmo ergotherapeuten die werkzaam zijn bij een gemeente, ondersteunen en versterken in de uitoefening van hun functie. Het doel is om in gezamenlijkheid de burger in zijn kracht te kunnen zetten.
Het doel is om in gezamenlijkheid de burger in zijn kracht te kunnen zetten.

Voorzitter

Positie tijdelijk open

Leden

  • Myrthe Braams
  • Ilse Hennen
  • Carolie Krommendijk
  • Ilse Smolders
  • Martineke Westerink

Contactadres o.v.v. contactpersoon

Contactpersoon: Ilse Hennen
Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
030 26 28 356
en@ergotherapie.nl