Commissie Wmo

 

Doel en missie

De commissie
De commissie Wet maatschappelijke ondersteuning (Cie Wmo) bestaat uit ergotherapeuten die werkzaam zijn binnen de eerstelijnszorg, tweedelijnszorg of als Wmo-consulent.

Inleiding
De Wmo zet de mens in zijn eigen kracht. Wanneer de eigen kracht niet toereikend is om de ontstane problemen op te lossen, wordt er gekeken naar voorzieningen. Ook ergotherapeuten werken vanuit dit principe. Toch wordt in het werkveld nog een kloof ervaren tussen ergotherapeuten en uitvoerders van de Wmo. Er is onduidelijkheid over de verwachtingen die men van elkaar heeft.

Visie
De commissie Wmo wil de samenwerking tussen ergotherapeuten in de eerste lijn en uitvoerders van de Wmo verbeteren. Het is van belang om een transparante communicatie te hebben over de verwachtingen en mogelijkheden van elkaar. Daarnaast wil de commissie Wmo ergotherapeuten die werkzaam zijn bij een gemeente, ondersteunen in hun ontwikkeling. Het is belangrijk dat ook deze ergotherapeuten geregistreerd zijn het Kwaliteitsregister Paramedici, zodat zij hun toegevoegde waarde kunnen aantonen. Tot slot willen we ergotherapeuten (werkzaam in de eerste en tweede lijn) faciliteren bij het opzetten van nieuwe projecten om hun diensten aan te bieden aan gemeenten en zich zo te profileren binnen de Wmo.

Voorzitter

Positie tijdelijk open

Leden

  • Myrthe Braams
  • Ilse Hennen
  • Simone Konings
  • Carolie Krommendijk
  • Vera Schepman
  • Angela Sessink
  • Dennis Tijms
  • Ingrid Verhoeven
  • Martineke Westerink

Contactadres o.v.v. contactpersoon

Contactpersoon: Ilse Hennen
Ergotherapie Nederland
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
030 26 28 356
en@ergotherapie.nl