Home » Commissie Zorgtechnologie

Commissie Zorgtechnologie

Doel en missie

Door de opkomst en ontwikkelingen van zorgtechnologie is het belangrijk om bekendheid te geven aan de rol die ergotherapeuten gaan spelen bij het inzetten van technologische toepassingen. Zowel binnen de beroepsgroep zelf, als bij overige betrokkenen binnen het zorgdomein.

De commissie heeft als missie dat alle ergotherapeuten bekend zijn met zorgtechnologie. Dat de ergotherapeut deze zorgtechnologie ook gebruikt binnen het dagelijks handelen (traject van diagnostiek, training en advisering) en dat het valt onder de expertise van de ergotherapeut. Dit betekent dat technologische toepassingen als mogelijke oplossingsrichting standaard overwogen wordt.   

Voorzitter

Annemarieke Bouma

Leden

 • Stefanie Anisuzzaman
 • Marjolein Bettink
 • Remco Blok
 • Jeanne Heijkers
 • Kimberley Holzapfel
 • Susan van Kampen
 • Evelien Kreuger
 • Minjou Lemette
 • Karin Murk
 • Margriet Pol
 • Leonie Rietveld
 • Sabine Scheeve-Smit
 • Anouk Valkenburg
 • Marisa Vaz
 • Sophie van Vught