Commissie Zorgtechnologie

Missie

Door de toename van het gebruik van Zorgtechnologie als één van de snelle ontwikkelingen om in de toekomst te kunnen voldoen aan de sterk groeiende zorgbehoefte bestaat de urgentie om bekendheid te geven aan de centrale rol die ergotherapeuten spelen bij de het inzet van Zorgtechnologische toepassingen zoals domotica (huisautomatisering), monitoring (sensoren), eHealth, zorgrobots, virtual reality en big data en moet de beroepsgroep hier positie innemen. De commissie Zorgtechnologie heeft als missie dat alle ergotherapeuten bekend zijn met en waar mogelijk actief uitdragen, dat het traject tot gebruik van Zorgtechnologie binnen het dagelijks handelen behoort tot de expertise van de ergotherapeut. Het ergotherapie behandeltraject van diagnostiek, training en advisering staat in relatie tot Zorgtechnologie tot het ontwerpen, maken, aanpassen, toepassen en begeleiden en trainen van gebruikers. Dit betekent dat wanneer Zorgtechnologische toepassingen als mogelijke oplossingsrichting overwogen worden, de ergotherapeut hierin standaard een centrale rol speelt. De ergotherapeut denkt actief mee binnen bestaande en mogelijk nieuwe oplossingsrichtingen, zowel op  uitvoerend niveau als organisatorisch niveau.

Visie

Onder Zorgtechnologie verstaan we Ondersteunende technologie en Zorg op afstand en Zorgtechnologie ondersteunend aan therapeutische behandelinterventies*.

Het gebruik van Zorgtechnologie door de ergotherapeut is een middel gericht op het mogelijk maken van het dagelijks betekenisvol handelen, zodat participatie – het deelnemen van mensen aan het dagelijks en maatschappelijk leven – gerealiseerd wordt ten behoeve van gezondheid en welzijn. Dit wordt bereikt door de mogelijkheden van personen, organisaties of populaties in het dagelijks handelen te benutten en te vergroten, dan wel door de omgeving aan te passen en/of te gebruiken.

De ergotherapeut is bij uitstek in staat om samen met de cliënt op een integrale manier tot een zo optimaal mogelijke oplossing te komen voor de problemen in de fysieke en/of sociale omgeving, rekening houdend met het functioneren van de cliënt, de sociale omstandigheden en de betekenis van het dagelijks handelen in die omgeving.*

Dit sluit nauw aan bij de uitgangspunten die relevant zijn voor de uitoefening van het beroep ergotherapie: cliënt gecentreerd werken, gericht op het dagelijks handelen (occupation-based), in de context van de cliënt gesitueerd (context-based), gebaseerd op klinisch en wetenschappelijk bewijs (evidence-based), Zorgtechnologie (technology-based) en sociaal maatschappelijke factoren (population-based).**

Activiteiten zijn erop gericht om de ontwikkelingen van Zorgtechnologie relevant voor het vak en de vakgenoten te initiëren, te stimuleren en waar mogelijk te faciliteren door:

 • een inspirerend en innovatief platform te zijn o.a. informatie categoriseren, beschikbaar voor praktijkvragen, scholing en jaarcongres EN;
 • het delen van kennis en ervaringen o.a. in samenwerking met Ergotherapie Nederland, de ErgoAcademie en Hogescholen;
 • bij te dragen aan het in kaart brengen en uitvoeren van praktijkgerichte en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Samenwerking  vindt landelijk en regionaal plaats binnen het netwerk van ergotherapeutische professionals, als ook met overige betrokken spelers binnen en buiten het zorgdomein.

*/**Grondslagen van de Ergotherapie, hoofdstuk 11 Technologie in de zorg / hoofdstuk 8 Ergotherapeut

Producten

Onderzoeksrapport ‘Zorgtechnologie in de ergotherapeutische dienstverlening’

Ergotherapie Magazine – 2021 | nr 01
Column zorgtechnologie | Back to the future?

Ergotherapie Magazine – 2021 | nr 03
Column zorgtechnologie | Design Thinking

Ergotherapie Magazine – 2021 | nr 04
GGZ | Ergotherapie in een app

Ergotherapie Magazine – 2021 | nr 02
Beleid | Digitale gegevensuitwisseling: hoe gaan we dat doen?

Ergotherapie Magazine – 2020 | nr 01
Column Zorgtechnologie, samen optrekken

Ergotherapie Magazine EW – 2020 | nr 02
Hulpmiddelen testival: experimenteren en testen van zorgtechnologie

Ergotherapie Magazine – 2020 | nr 04
E-health | Niet Rennen Maar Plannen via onlineversie

Ergotherapie Magazine – 2019 | nr 01
Grote interesse en behoefte aan meer kennis’

Ergotherapie Magazine – 2019 | nr 06
Sensormonitoring (bij zelfstandig wonende ouderen)

Ergotherapie Magazine – 2019 | nr 06
Interview Margriet Pol: Met de sensoren voelen ouderen zich veilig

Voorzitter

Alex de Veld

Leden

 • Erlinde Adriaansz
 • Stefanie Anisuzzaman (vicevoorzitter)
 • Remco Blok
 • Maartje de Cocq van Delwijnen- van Diesen
 • Hanneke Dokman
 • Jeanne Heijkers
 • Minjou Lemette
 • Marianne Meijer
 • Margriet Pol
 • Sabine Scheeve-Smit

 

 

 

 

Meer weten?

De commissie informeert jou graag over de ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie. Hieronder hebben ze alles voor jou op een rijtje gezet. Heb jij iets interessant gezien of gelezen, laat het ons weten via en@ergotherapie.nl o.v.v. ‘cie zorgtechnologie; nieuwe ontwikkelingen’.

 

 

 

 

Ergotherapie Magazine

In het magazine wordt er in iedere editie een column geplaatst over zorgtechnologie, daarnaast staat er met regelmaat een artikel over de inzet van innovatie. Lees hier de verschillende edities.

ErgoAcademie

Via verschillende scholing wordt je opgeleid om zorgtechnologie in te zetten in de behandeling. In het algemeen (Cursus Technologie, wat kun je ermee?) maar ook hoe je de activiteitenmonitor als diagnostische instrument en interventie in kan zetten. Klik hiervoor het overzicht.

 

Lezen en kijken

Zorg van Nu is een initiatief van de ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waarmee ze eHealth en innovaties in de zorg meer bekendheid willen geven. Want slimme zorgoplossing kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven. Neem eens kijkje bij de e-learning en laat je verrassen door verschillende zorgoplossingen, blogs en wie weet zit er wel een ervaarlocatie bij jou in de buurt.

Lectoraat ondersteunde technologie in de zorg draagt bij aan het ontwerpen, evalueren en implementeren van technologische innovaties in de langdurende zorg. Resultaten worden vertaald naar het onderwijs en de praktijk. Hier vind je ook een overzicht van lopende projecten.