Criteria voor een 1e registratie in het specialistenregister

Algemene voorwaarden

 1. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als ergotherapeut
 2. Je staat kwaliteit-geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) door een actuele herregistratie

Werkervaring

Minimaal 1600 uur in 3 tot 5 jaar (gelijk aan de KP-eisen). Werkervaring gaat over cliƫntgerichte werkzaamheden in het betreffende specialisme.

Bij- en nascholing

A. Verplicht deel
B. Vrije keuzedeel: aantoonbaar relevant voor de specialisatie

Met de specialisatie-werkgroep en het werkveld wordt vastgesteld wat specialisatie-gerelateerd is. Maar ook welke scholing verplicht en relevant is en wat het minimaal aantal punten is dat behaald moet worden.

Bijdrage aan ontwikkeling specialisatie via specialisatie-gerelateerde activiteiten

Minimaal 15 punten behalen met het leveren van een specialisatie-gerelateerde bijdrage aan de verdere ontwikkeling van (de kwaliteit van) het specialisme (bijdrage kan ook ontwikkeld zijn binnen de specialistenopleiding), volgens de criteria die genoemd zijn bij het KP:

 • Presentaties
 • Publicaties
 • Deelname aan specialisme-gerelateerde commissies, vak- of werkgroepen
 • Betalend Lidmaatschap specialistische (beroeps)vereniging
 • Participatie-onderzoek
 • (deelname) Ontwikkelen landelijke richtlijnen/protocollen
 • (deelname) Ontwikkelen Kwaliteitsinstrumenten of zorginnovaties
 • Profilering
 • Ontwikkelen van scholing
 • Geven van scholing
 • Begeleiding stagiaires van specialisme-opleiding